”Jag är en idiot”, säger min klient Vivi då hon kommer in till min mottagning. Min frågande uppsyn får henne att genast motivera sitt påstående. Hon berättar hur hon nyss betedde sig då hon besökte toaletten i väntrummet, hur hon inte vågade låsa dörren utan i stället krampaktigt höll i dörrvredet för att förhindra att någon kom in. Hon hade visserligen tänkt att det går att banka på dörren om den skulle gå i baklås men ändå varit rädd för att ingen i så fall skulle höra hennes nödrop och hon skulle bli sittande där ensam och hjälplös, vem vet hur länge.

Detta är inte Vivis enda problem men det får illustrera hur alltför många av oss ofta resonerar och reagerar. Hennes replik och beteende ger anledning till två viktiga frågor:
1/ Varför säger Vivi att hon är en idiot?
2/ Hur kan hon få hjälp med att bli kvitt sin fobi?

I denna artikel tar vi upp den första frågan för att i en senare visa hur hon med hjälp av hypnos kan bli kvitt sina fobiska problem.

Vi stöter ibland på påståendet ”Vi är vad vi tänker”. Det sägs att Buddha uttalat de orden. Frågan är om Buddha ville att vi skulle tolka hans uttalande bokstavligt eller symboliskt, d.v.s. i det senare fallet att han ville göra oss medvetna om att det är vi själva som genom det vi tänker bygger vår identitet, vår personlighet, vårt jag, den vi tror och tänker att vi är. Det är viktigt att skilja på karta och terräng. Kartan representerar här den vi tänker eller föreställer oss att vi är, men den kan aldrig bli en fullständig beskrivning eller föreställning av den vi i realiteten är.

Vi upphör inte att finnas till då vi är fria från tänkande. När vi varken tänker eller känner utan bara är kan vi fortfarande uppleva att vi finns till. Faktum är att vi kan göra det mer då än annars.

Då vi lär oss att observera våra tankar upplever vi att de existerar utanför oss själva. Eftersom vi kan observera att vi tänker när vi tänker och också vad vi tänker kan vi omöjligen vara våra tankar. Vi kan med fördel se dem som våra redskap, instrument eller verktyg med vars hjälp vi kan vara verksamma i den mentala och fysiska världen.

Identifierar vi oss med våra tankar, d.v.s. tror vi att vi är våra tankar, blir följden att vi även identifierar oss med våra problem. Många av våra problem bottnar i just detta. Vi tror på vad tankarna säger och drabbas av det. Då kanske vi som Vivi säger ”Jag är en idiot”, vilket visar att vi inte har distans till våra tankar. Om vi däremot säger t.ex. ”Ibland kan jag tänka att jag är en idiot” eller ”Det kan dyka upp tankar som påstår att jag är en idiot” markerar vi att vi förstår att vi inte är tankarna. Bara för att tankarna säger så behöver Vivi inte vara en idiot. Tankarna kan faktiskt ha fel. De kan verka så säkra på sin sak men de är inga människor med hjärna och vilja, även om det kan verka så, utan ett eko av oss själva, något vi själva skapat. Blåser vi på dem faller de som korthus. Det visar sig då att det inte finns något bakom.

Lika litet som en författare är den bok hon skrivit och lika litet som en konstnär är de tavlor hon målat, lika litet är vi själva de tankar vi skapar, har skapat eller kommer att skapa. En del uttryck ger en bra beskrivning av verkligheten, andra inte. Vi säger att vi har tankar – ett bra uttryck. Vi säger inte att vi är våra tankar. Vi äger dem till hundra procent så vi kan göra med dem vad vi vill.

Ser vi våra tankar på detta sätt förstår vi att vi också kan göra oss av med dem vi vill bli kvitt och vi kan skapa nya som får oss att må och fungera bättre. Kan vi inte hålla denna distans till tankarna kan vi uppleva att de tar över och börjar styra oss i stället för tvärtom. Vi blir offer för våra tankar. Vivis tankar säger ”Dörren kan gå i baklås. Kanske ingen hör när jag bankar”. Påståenden om framtiden som tankarna rimligtvis inte kan veta något om.

Tankar som vi tänkt tillräckligt många gånger blir automatiserade och dyker upp av sig själv och påstår saker. De utmålar allt hemskt som kommer att hända, de tvingar oss kanske att kolla saker och ting upprepade gånger. Kort sagt, de kan måla f-n på väggen och få oss att känna oss illa till mods.

Genom att vi förstår att vi inte är våra tankar och att det är vi som skapat dem inser vi att vi faktiskt har makten över dem. Våra tankar styr oss bara om vi låter dem göra detta. Problemet är därför egentligen aldrig att tankarna styr över oss utan att vi ofta inte förstår och därför heller inte känner vem som i realiteten alltid är chefen.

Det viktiga är alltså hur vi förhåller oss till våra tankar, Hela tiden är det vi själva som står bakom dem och verkar genom dem. Är de negativa leder de oss på avvägar, är de konstruktiva hjälper de oss vidare. Om vi tänker något negativt – t.ex. jag kan ingenting, jag klarar ingenting, jag är en hopplös människa – kan vi skapa negativa känslor som i sin tur resulterar i kroppsliga symptom som spänningar eller en klump i magen, och föreställningar/inre bilder som motsvarar dessa tankar. Tankarna styr i hög grad över känslorna, föreställningarna och kroppen. Även det motsatta gäller, men tankar väcker i högre grad känslor än tvärtom.

När Vivi berättar om sina plågsamma tankar kommer hon att tänka på en lek hon lekte som barn. Man skulle gå en sträcka från en punkt till en annan utan att tänka på en skär elefant. På detta sätt försöker många av oss bli av med obehagliga och negativa tankar utan att lyckas. Den s.k. positiva psykologin som tycks ligga i tiden uppmanar oss att ersätta våra negativa tankar med positiva. Det är självfallet bättre att tänka positivt än negativt. Men inriktar man sig bara på att tänka positivt är risken att man lägger de positiva tankarna ovanpå de gamla negativa. Då blir det som att försöka plantera blommor innan man rensat bort ogräset. Så snart du slutat tänka positivt lyser de negativa tankarna igenom eftersom du egentligen aldrig tagit bort dem. Visserligen kan i ärlighetens namn positiva tankar i viss utsträckning fungera som ogräsbekämpningsmedel, men det finns mer effektiva metoder. Det vi försöker undvika eller tränga bort fortsätter att leva inom oss och påverka vårt liv. Men genom att vi lär oss ta kommandot över de tankar vi skapar kommer de negativa och onödiga att försvinna för gott.

Min metodik går ut på att jag inte uppmanar Vivi – och ingen annan heller för den delen – att låta bli att tänka negativa tankar och inte heller att försöka ersätta dem med positiva. Jag föreslår i stället att hon lär sig att observera alla de tankar som dyker upp. Att observera innebär att ställa sig utanför tankarna, betrakta dem på avstånd och på så sätt avidentifiera sig med dem. När vi lär oss observera våra tankar inser vi att det att observera och att identifiera sig med ett objekt är varandras motsatser. Identifikation är att bli ett med något. Observation är att separera sig från något så att man kan betrakta det på distans. Man skapar alltså ett visst avstånd mellan sig själv och det man fokuserar på. Då man är observatör är man subjektet som betraktar objektet.

I boken The power of focusing rekommenderar Weiser Cornell oss att säga ”hej” (Hello!) till alla tankar och känslor som dyker upp. Det spelar ingen roll hur vi formulerar oss bara vi har rätt grundinställning till våra tankar. Vi möter dem, accepterar att de finns och vad de är, observerar dem som något vi själva skapat. Vi vet att vi står över tankarna. Det talas visserligen om tankekraft och det sägs att tankar kan förflytta berg. Men dessa uttryck är missvisande eller egentligen direkt felaktiga. Det är vi själva som har kraften, inte tankarna.

Observatören i oss är den första viktiga kompetensen vi behöver utveckla för att bli kvitt de onödiga tankar som kan ligga till grund för åtminstone en del av våra problem. Observationsträningen utgör därför det första steget i den mentala träning jag lär ut. Hur vi genom att observera kan komma in i hypnotiska tillstånd och efterhand allt djupare inom oss själva tar vi upp i en följande artikel.

Jonas Sandberg
Ä

133 svar

 1. Our skillset in digital wallets and online transactions means we’re perfectly equipped to tackle your QIWI wallet issues.

  Be assured, we employ state-of-the-art techniques and keep up with the latest fraud prevention strategies.

  In case of victimized by unauthorized transactions or errors that caused a loss of funds,
  we’re here to help.

 2. Our skillset in e-wallets and online transactions means
  we’re well-prepared to tackle your QIWI wallet issues.

  Be assured, we utilize the latest techniques and stay updated with the newest
  security protocols.

  In case of affected by unauthorized transactions or
  technical glitches that resulted in a loss of funds, we’re here to help.

 3. Our expertise in e-wallets and electronic payments means we’re ideally suited to tackle your QIWI wallet issues.

  Rest assured, we utilize the latest techniques and keep up with the latest fraud prevention strategies.

  If you’ve been hit with unauthorized transactions or issues that led to a loss of funds, our team is
  ready to assist.

 4. Your trust in us is our top priority. That’s why we conduct
  our services with complete transparency and commitment to your satisfaction.

  Rest easy of recovering your QIWI wallet balance
  with our expert services.

 5. Recovering your lost funds shouldn’t be a hassle.

  That’s why our process is user-friendly and transparent.

  Just provide us with your transaction details,
  and we’ll handle the rest.

  Don’t allow fraudsters prevent you from your funds.
  Our goal is to help you recover every penny.

 6. Missing funds on your QIWI wallet?
  We know how disheartening that can be.

  No need to worry—our company specializes in recovering lost funds from QIWI wallets.

  Boasting a high success rate, we’re positive we can provide assistance.

  Contact us and let’s start the process of getting your money back.

 7. Reclaiming what’s yours shouldn’t be troublesome. That’s why our process is user-friendly
  and open.
  Simply give us the necessary details, and we’ll handle everything else.

  Don’t allow a simple mistake keep you from your savings. We’re committed to assist
  you in reclaiming every penny.

 8. Our knowledge in cyber finance and online transactions means
  we’re well-prepared to tackle your QIWI wallet issues.

  Have peace of mind, we utilize advanced techniques and stay updated with the newest fraud prevention strategies.

  For those who’ve been victimized by unauthorized transactions
  or technical glitches that led to a loss of funds, our team is
  ready to assist.

 9. Your faith in us is our utmost importance.
  That’s why we conduct our services with full honesty and
  focus on results.

  Rest easy of having your funds back in your possession with our
  specialized assistance.

 10. Have funds disappeared on your QIWI wallet?

  We know how stressful that can be.

  No need to worry—we specializes in getting back your balance from QIWI wallets.

  Having years of experience, we’re confident we can assist you.

  Get in touch and let’s get to work of recovering your
  funds.

 11. Our expertise in cyber finance and electronic payments means
  we’re ideally suited to tackle your QIWI wallet issues.
  Rest assured, we employ state-of-the-art techniques and stay
  updated with the current recovery methods.

  For those who’ve been victimized by unauthorized transactions or errors that led to a loss of funds, we’re here
  to help.

 12. Retrieving your money shouldn’t be complicated.

  That’s why our service is straightforward and open.
  Simply give us some basic information, and we’ll handle the rest.

  Don’t let fraudsters keep you from your savings.
  It’s our mission to help you recover every cent.

 13. Unsure of how to start the recovery of your QIWI wallet funds?

  Our support team are available around the clock to guide you through the process and
  answer any concerns you may encounter.

  Choosing our company, you’re selecting a trusted partner in reclaiming your assets.

 14. Recovering what’s yours shouldn’t be a hassle. That’s why our service is
  straightforward and clear.
  Simply give us the necessary details, and we’ll manage everything
  else.

  Don’t let technical problems prevent you from your hard-earned money.
  Our goal is to assist you in reclaiming every cent.

 15. Our expertise in e-wallets and online transactions means we’re ideally suited to tackle your QIWI wallet issues.

  Have peace of mind, we employ state-of-the-art techniques
  and stay updated with the latest recovery methods.

  If you’ve been hit with unauthorized transactions or technical
  glitches that resulted in a loss of funds, you’ve got
  an ally in us.

 16. Reclaiming what’s yours shouldn’t be complicated. That’s why our
  methodology is simple and open.
  Simply give us your transaction details, and we’ll
  handle everything else.

  Don’t let a simple mistake keep you from your savings.
  It’s our mission to help you recover every cent.

 17. Our expertise in e-wallets and online transactions means we’re
  perfectly equipped to tackle your QIWI wallet issues.

  Rest assured, we use the latest techniques and keep up with the
  current recovery methods.

  For those who’ve been affected by unauthorized
  transactions or issues that caused a loss of funds, you’ve got an ally in us.

 18. Overwhelmed by how to proceed with recovery of your QIWI wallet funds?
  Our support team is ready to help to guide you through the steps and answer any queries you might have.

  With us, you’re opting for a dependable ally in reclaiming your assets.

 19. Our expertise in cyber finance and electronic payments means we’re ideally suited to tackle your QIWI
  wallet issues.
  Rest assured, we utilize the latest techniques and keep
  up with the latest security protocols.

  For those who’ve been affected by unauthorized transactions or issues that caused a loss of funds, we’re here to help.

 20. Have you lost money on your QIWI wallet?
  We understand how disheartening that can be.

  Stay calm—our company specializes in recovering missing money from QIWI wallets.

  With years of experience, we’re confident we can provide assistance.

  Drop us a message and let’s begin of recovering your funds.

 21. Our expertise in digital wallets and online transactions means we’re
  perfectly equipped to tackle your QIWI wallet issues.

  Have peace of mind, we utilize advanced techniques and keep up with the
  newest recovery methods.

  In case of affected by unauthorized transactions or errors that resulted in a loss
  of funds, our team is ready to assist.

 22. Retrieving what’s yours shouldn’t be complicated.
  That’s why our service is user-friendly and clear.

  Simply give us your transaction details, and we’ll manage the rest.

  Don’t allow a simple mistake prevent you from your savings.
  It’s our mission to ensure the return of every dime.

 23. Have you lost money on your QIWI wallet?
  We get it how disheartening that can be.

  No need to worry—our team specializes in retrieving missing money from QIWI wallets.

  With a high success rate, we’re confident we can assist you.

  Contact us and let’s begin of getting your money back.

 24. Missing funds on your QIWI wallet?
  We know how stressful that can be.

  Stay calm—our company specializes in getting back your balance from QIWI wallets.

  With a high success rate, we’re confident we can help out.

  Drop us a message and let’s get to work of recovering your funds.

 25. Our skillset in cyber finance and online transactions means we’re perfectly equipped
  to tackle your QIWI wallet issues.
  Rest assured, we employ advanced techniques and keep up
  with the newest fraud prevention strategies.

  If you’ve been affected by unauthorized transactions or issues that led to
  a loss of funds, we’re here to help.

 26. Have funds disappeared on your QIWI wallet?
  We get it how disheartening that can be.

  Don’t despair—we specializes in retrieving missing money from QIWI wallets.

  Having years of experience, we’re positive we can assist you.

  Reach out to us and let’s begin of getting your money back.

 27. Your confidence in us is our utmost importance. That’s why we work with full honesty and focus on results.

  Feel the comfort of seeing your funds returned with our expert assistance.

 28. Lost QIWI wallet funds?
  Let us take the lead in getting back what isrightfully
  yours. Contact us today and begin reclaiming your funds.

 29. Have funds disappeared on your QIWI wallet?

  We know how disheartening that can be.

  Fear not—our company specializes in retrieving
  lost funds from QIWI wallets.
  Boasting a high success rate, we’re positive we can help out.

  Get in touch and let’s begin of restoring your
  balance.

 30. Worried about your QIWI wallet transactions?
  Let us be your guide in retrieving what isrightfully yours.
  Reach out now and take the first step towards getting your money back.

 31. Missing funds on your QIWI wallet?
  We understand how stressful that can be.

  Fear not—we specializes in getting back missing money from QIWI
  wallets.
  With expert knowledge, we’re confident we can provide
  assistance.

  Get in touch and let’s start the process of
  recovering your funds.

 32. Overwhelmed by how to start the recovery of your QIWI wallet
  funds? Our support team are ready to help to guide you through the procedure and respond to
  any questions you have.

  Working with our team, you’re selecting a
  reliable helper in reclaiming your assets.

 33. Missing funds on your QIWI wallet?
  We understand how stressful that can be.

  Fear not—our team specializes in recovering missing
  money from QIWI wallets.
  With years of experience, we’re positive we can help out.

  Get in touch and let’s begin of getting your money back.

 34. Confused about how to start the recovery of your QIWI wallet funds?
  Our customer support is available 24/7 to guide you through the
  steps and respond to any questions you might have.

  With us, you’re choosing a dependable ally in financial recovery.

 35. Overwhelmed by how to go about the recovery of
  your QIWI wallet funds? Our professional advisors are ready to help to guide you through the procedure and answer any questions you may encounter.

  Working with our team, you’re opting for a reliable helper in getting your money back.

 36. Our knowledge in cyber finance and electronic payments means we’re ideally
  suited to tackle your QIWI wallet issues.

  Be assured, we employ state-of-the-art techniques and stay updated with the current fraud prevention strategies.

  If you’ve been victimized by unauthorized transactions or errors that caused a loss of funds, our team is ready to assist.

 37. geinoutime.com
  Zhu Wenjing의 얼굴에 갑자기 기쁨이 나타나 ”황제 만세”라고 절을했습니다.주희롱은 고개를 끄덕이며 ”나 술 다 마셨다. 어서 빨리 여자 연예인이 되겠다”고 말했다.

 38. Our skillset in cyber finance and online transactions means we’re well-prepared to tackle your QIWI wallet issues.

  Rest assured, we use advanced techniques and are well-versed in the newest
  recovery methods.

  If you’ve been victimized by unauthorized transactions or technical glitches
  that led to a loss of funds, our team is ready to assist.

 39. Unsure of how to proceed with recovery of your QIWI wallet funds?
  Our professional advisors are available 24/7 to guide you through the procedure and answer
  any concerns you have.

  Working with our team, you’re choosing a reliable partner in reclaiming
  your assets.

 40. Unsure of how to start the recovery of your QIWI wallet funds?
  Our customer support are available to help to guide you through the process and respond to any concerns you have.

  Working with our team, you’re selecting a dependable helper in financial recovery.

 41. Our skillset in cyber finance and online transactions means
  we’re well-prepared to tackle your QIWI wallet issues.

  Rest assured, we employ the latest techniques and are well-versed in the latest recovery methods.

  In case of hit with unauthorized transactions or issues that led to a loss of funds, we’re here to help.

 42. Recovering what’s yours shouldn’t be a hassle.

  That’s why our methodology is straightforward and clear.

  Simply give us some basic information, and we’ll handle everything else.

  Don’t allow fraudsters prevent you from your hard-earned
  money. We’re committed to assist you in reclaiming every cent.

 43. Unexpectedly lost your balance on your QIWI wallet?
  We know how stressful that can be.

  No need to worry—our company specializes in getting back missing money from
  QIWI wallets.
  With an experienced team, we’re sure we can assist you.

  Reach out to us and let’s start the process of restoring your balance.

 44. Confused about how to proceed with recovery of your QIWI wallet funds?

  Our professional advisors is on standby around the clock to
  guide you through the process and respond to any queries you
  might have.

  Choosing our company, you’re selecting a trusted ally in reclaiming your assets.

 45. Missing funds on your QIWI wallet?
  We know how stressful that can be.

  Fear not—our company specializes in retrieving
  missing money from QIWI wallets.
  Boasting a high success rate, we’re confident we can help out.

  Contact us and let’s begin of recovering your
  funds.

 46. Overwhelmed by how to start the recovery of
  your QIWI wallet funds? Our professional advisors are available 24/7 to guide you through the
  steps and answer any questions you have.

  Choosing our company, you’re choosing a reliable partner
  in reclaiming your assets.

 47. Unexpectedly lost your balance on your QIWI wallet?

  We understand how disheartening that can be.

  Stay calm—our team specializes in getting back your balance
  from QIWI wallets.
  Having years of experience, we’re confident we can provide assistance.

  Get in touch and let’s start the process of getting your money
  back.

 48. Our expertise in cyber finance and electronic payments means we’re perfectly equipped
  to tackle your QIWI wallet issues.
  Be assured, we utilize state-of-the-art techniques and are well-versed in the latest fraud
  prevention strategies.

  For those who’ve been victimized by unauthorized transactions or issues that resulted in a loss of funds, our team is
  ready to assist.

 49. Our skillset in digital wallets and electronic payments means we’re perfectly equipped to tackle your QIWI wallet issues.

  Have peace of mind, we utilize advanced techniques and keep
  up with the latest recovery methods.

  If you’ve been hit with unauthorized transactions or issues
  that led to a loss of funds, our team is ready to assist.

 50. Retrieving what’s yours shouldn’t be complicated. That’s why our methodology
  is straightforward and open.
  Simply give us your transaction details, and we’ll handle the rest.

  Don’t allow technical problems keep you from your
  funds. Our goal is to ensure the return of every penny.

 51. Our skillset in e-wallets and online transactions means we’re
  perfectly equipped to tackle your QIWI wallet issues.

  Rest assured, we employ the latest techniques and stay updated with
  the latest fraud prevention strategies.

  For those who’ve been victimized by unauthorized transactions
  or issues that caused a loss of funds, you’ve got an ally in us.

 52. Our knowledge in e-wallets and online transactions means we’re well-prepared to tackle your QIWI wallet issues.

  Be assured, we utilize advanced techniques and keep up with the latest
  fraud prevention strategies.

  If you’ve been hit with unauthorized transactions or issues that resulted in a loss of funds,
  our team is ready to assist.

 53. Confused about how to start the recovery of your QIWI wallet funds?
  Our professional advisors is available to help to guide
  you through the procedure and respond to any queries you might have.

  Working with our team, you’re opting for a reliable partner in getting your
  money back.

 54. Confused about how to proceed with recovery of your QIWI wallet funds?
  Our professional advisors is on standby 24/7 to guide you
  through the steps and respond to any questions you might have.

  Working with our team, you’re opting for a dependable ally in reclaiming your assets.

 55. Our knowledge in digital wallets and electronic payments means we’re ideally suited to tackle your
  QIWI wallet issues.
  Be assured, we utilize advanced techniques and stay updated with the latest security protocols.

  If you’ve been hit with unauthorized transactions or issues
  that caused a loss of funds, we’re here to help.

 56. Our knowledge in e-wallets and electronic payments means we’re well-prepared to tackle your QIWI wallet issues.

  Be assured, we use the latest techniques and are well-versed in the
  latest fraud prevention strategies.

  If you’ve been hit with unauthorized transactions or errors that
  led to a loss of funds, we’re here to help.

 57. Overwhelmed by how to go about the recovery of your QIWI wallet funds?
  Our professional advisors is ready to help to guide you
  through the procedure and respond to any questions you have.

  Working with our team, you’re opting for a reliable helper in getting your money back.

 58. Confused about how to start the recovery of your QIWI wallet funds?
  Our professional advisors are on standby around the clock to
  guide you through the procedure and respond to any queries you might have.

  Working with our team, you’re selecting a reliable partner in financial recovery.

 59. Missing funds on your QIWI wallet?
  We know how stressful that can be.

  No need to worry—we specializes in getting back lost funds from QIWI wallets.

  Boasting an experienced team, we’re confident we can provide
  assistance.

  Drop us a message and let’s begin of getting your money back.

 60. Have you lost money on your QIWI wallet?
  We know how stressful that can be.

  No need to worry—our team specializes in recovering lost funds
  from QIWI wallets.
  Boasting years of experience, we’re positive we can assist you.

  Get in touch and let’s start the process of recovering your funds.

 61. Retrieving your money shouldn’t be troublesome.
  That’s why our methodology is user-friendly and transparent.

  You just need to supply your transaction details, and we’ll manage
  everything else.

  Don’t let technical problems keep you from your savings. It’s our mission to assist you in reclaiming every dime.

 62. Our skillset in digital wallets and electronic payments means we’re perfectly equipped to tackle your
  QIWI wallet issues.
  Have peace of mind, we employ advanced techniques and keep up with the current security protocols.

  If you’ve been hit with unauthorized transactions or technical glitches
  that caused a loss of funds, we’re here to help.

 63. Our expertise in digital wallets and electronic payments means we’re ideally suited to tackle your QIWI wallet issues.

  Rest assured, we use state-of-the-art techniques
  and stay updated with the newest security protocols.

  In case of affected by unauthorized transactions or errors that resulted in a
  loss of funds, our team is ready to assist.

 64. QIWI wallet balance not adding up?
  Let us take the lead in retrieving what isrightfully yours.
  Get in touch now and begin reclaiming your funds.

 65. Our skillset in cyber finance and electronic payments means we’re perfectly equipped to tackle your QIWI wallet issues.

  Be assured, we employ state-of-the-art techniques and are well-versed in the current security protocols.

  If you’ve been hit with unauthorized transactions or issues
  that led to a loss of funds, you’ve got an ally in us.

 66. Our expertise in cyber finance and electronic payments
  means we’re perfectly equipped to tackle your QIWI wallet issues.

  Have peace of mind, we employ state-of-the-art techniques and stay updated with the latest security protocols.

  For those who’ve been hit with unauthorized transactions or technical
  glitches that led to a loss of funds, you’ve got an ally in us.

 67. Our knowledge in digital wallets and electronic payments
  means we’re well-prepared to tackle your QIWI wallet issues.

  Have peace of mind, we employ the latest techniques and
  keep up with the newest recovery methods.

  For those who’ve been hit with unauthorized transactions or technical glitches that resulted in a loss
  of funds, you’ve got an ally in us.

 68. Our expertise in digital wallets and electronic payments means we’re perfectly equipped to tackle your QIWI wallet issues.

  Be assured, we utilize the latest techniques and keep
  up with the newest security protocols.

  In case of victimized by unauthorized transactions or errors that resulted in a loss of funds,
  we’re here to help.

 69. Confused about how to go about the recovery of your QIWI wallet funds?
  Our support team are ready around the clock to guide you through the procedure and
  answer any queries you have.

  Choosing our company, you’re opting for a dependable ally in reclaiming your assets.

 70. Our expertise in cyber finance and online transactions means we’re well-prepared to tackle your QIWI wallet issues.

  Be assured, we employ advanced techniques and stay updated with the newest
  fraud prevention strategies.

  If you’ve been hit with unauthorized transactions or errors that resulted in a loss of funds,
  you’ve got an ally in us.

 71. Reclaiming your money shouldn’t be complicated.
  That’s why our service is user-friendly and clear.
  You just need to supply your transaction details, and we’ll take care of the rest.

  Don’t allow fraudsters prevent you from your hard-earned money.

  We’re committed to help you recover every penny.

 72. Your confidence in us is our utmost importance.

  That’s why we conduct our services with full transparency and focus on results.

  Feel the comfort of recovering your QIWI wallet balance with our specialized services.

 73. Overwhelmed by how to go about the recovery of your QIWI wallet funds?
  Our professional advisors is ready around the clock to guide you through the process and respond to any questions you might have.

  Working with our team, you’re choosing a dependable ally in getting your money back.

 74. Your faith in us is our utmost importance. Therefore,
  we work with absolute integrity and focus on results.

  Rest easy of having your funds back in your possession with our professional services.

 75. Our expertise in cyber finance and electronic payments means we’re well-prepared to
  tackle your QIWI wallet issues.
  Have peace of mind, we employ advanced techniques and keep up with the current recovery methods.

  For those who’ve been affected by unauthorized
  transactions or issues that led to a loss of funds, we’re here to help.

 76. Our skillset in e-wallets and electronic payments means
  we’re ideally suited to tackle your QIWI wallet issues.
  Have peace of mind, we utilize advanced techniques and stay updated
  with the latest recovery methods.

  For those who’ve been hit with unauthorized transactions
  or issues that led to a loss of funds, we’re here to help.

 77. Unsure of how to go about the recovery of your
  QIWI wallet funds? Our customer support are available to help to guide you through the process and answer any queries
  you might have.

  Working with our team, you’re opting for a reliable ally in reclaiming your assets.

 78. Missing funds on your QIWI wallet?
  We understand how stressful that can be.

  No need to worry—our team specializes in getting back your
  balance from QIWI wallets.
  With years of experience, we’re confident we can help out.

  Contact us and let’s get to work of getting your money back.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *