Hur vet jag om terapi är rätt för mig?

Hur vet jag om terapi är rätt för mig?

Therapy, often called counseling or psychotherapy, is a valuable resource for individuals facing various challenges in life. Whether you’re struggling with overwhelming emotions, struggling with relationships, or simply seeking personal growth, therapy can provide a supportive environment for exploration and healing. Signs that therapy may be beneficial Feeling overwhelmed One of the clear signs that […]

Cognitive Mental Training in Sweden

Cognitive Mental Training in Sweden

Cognitive mental training is vital to mental health and well-being. It encompasses various techniques and practices to enhance cognitive abilities and emotional resilience. In Sweden, a country known for its progressive approach to health and wellness, cognitive mental training has gained significant traction. Introduction to Cognitive Mental Training What is cognitive mental training? Cognitive mental […]

Norwegian Psychologist – Providing Essential Mental Health Services

Norwegian Psychologist

Seeking mental health services from a psychologist is essential for individuals to better understand themselves and address various psychological issues. In Norway, the availability of skilled psychologists allows individuals to receive professional help tailored to their needs. In this article, we’ll explore the significance of psychological services offered by Norwegian psychologists and how they can […]

ATT KÄNNA MENING I LIVET ÄVEN EFTER 60!

När man passerat eller närmar sig pensjonsåldern är det inte alltid självklart att man känner mening. Yrkeskarriären är slut eller håller på att ta slut. Självfallet känns det meningsfullt att värna om barn och barnbarn men räcket det? Även om du, efter bästa förmåga, håller dig fysiskt fit kanske du undrar: vad skall du använda […]

MITT I LIVET WORKSHOP PÅ PHUKET!

För dig som i egenskap av senior har tid och lust att, när höst och vinermörkret sänker sig över våra nordiska länder, åka iväg till ett tropiskt klimat för att ta hand om din hälsa och bolla livsfrågor med likasinnade. Vi håller till på Kamala Heights som är ett retreatcenter som vi byggt upp för […]

60+ ETT NYTT LIV

Förutsättningarna för oss över 60 att ha ett meningsfullt liv har troligen aldrig varit större. Är vi friska, har tillräckligt bra ekonomi har vi troligen möjligheten att njuta av den nyvunna friheten genom att resa, upptäcka och uppleva världen. Men även om det är så är det inte givet att vi är helt nöjda i […]

Hvad er bearbejdning?

Vi har fått frågan: Vad är skillnaden mellan kognitiv hypnos och kognitiv hypnoterapi? Svaret är: I terapi bearbetar man. Det kan vara motiverat att närmare reda ut begreppet bearbetning som används allmänt i terapisammanhang. I konkret bemärkelse handlar det om att omforma, förbättra upplevelsematerial på sätt som leder till utveckling. Att bearbeta kan användas synonymt […]

Barnet i os

Att våra barndomsupplevelser har en helt avgörande betydelse för vårt liv som vuxna har dokumenterats ur olika perspektiv och med olika terminologi. Även om det råder enighet om detta finns det olika uppfattningar om nyttan och nödvändigheten av att arbeta med barndomsupplevelser för att lösa psykologiskt betingade problem i vuxen ålder. När och varför kan […]

Hypnose – tilstand og metode

Då man talar om hypnos kan man syfta på två olika saker: • hypnos som metod • hypnos som tillstånd     Med hjälp av metoden hypnos kan man komma in i hypnotiska tillstånd. Om vi börjar med att betrakta hypnos som tillstånd kan vi tänka oss olika nivåer av medvetande. Beroende på vilken eller […]

Børnehypnose

Indledning Der er mange behandlingsformer som kan hjælpe børn som står i forskellige udfordringer, individuelt og i familien. For eksempel mentalisering baseret på familieterapi (Bateman og Fognagy 2012), individuel børneterapi (Tron Diset 2010) mv. En anden metode som hjælper børn effektivt og korttidsterapeutisk er hypnoterapi. Hypnoterapi Jeg vil kort definere hypnose som en ændret bevidsthedstilstand,. […]