Vakna upp med ångest mitt i natten

Vakna upp med ångest mitt i natten

Potentiella orsaker till att vakna upp med ångest Stress och påfrestningar i det dagliga livet Dagliga stressfaktorer från arbete, relationer eller ekonomi kan väga tungt på ditt sinne. När dessa påfrestningar inte hanteras under dagen kan de yttra sig som ångest på natten. Underliggande medicinska tillstånd Vissa medicinska tillstånd, t.ex. sköldkörtelsjukdomar, hjärtsjukdomar eller sömnapné, kan […]

Orsaker till ångestsyndrom hos barn

Orsaker till ångestsyndrom hos barn

Ångestsyndrom hos barn kan orsakas av ett komplext samspel mellan genetiska, miljömässiga, psykologiska och biologiska faktorer. Att förstå dessa orsaker kan hjälpa till att identifiera och hantera tillståndet på ett effektivt sätt. Här är några primära orsaker till ångestsyndrom hos barn: Genetiska faktorer Familjehistoria: Barn med en familjehistoria av ångestsyndrom löper större risk att själva […]

Att reda ut skolpsykologernas viktiga ansvarsområden

skolpsykologernas

Inom utbildningsområdet är skolpsykologernas roll av stor betydelse för att säkerställa elevernas holistiska utveckling och välbefinnande. Skolpsykologer har en mångfacetterad roll som omfattar olika ansvarsområden som syftar till att tillgodose de olika behoven hos elever, lärare och föräldrar i utbildningsmiljön. Denna artikel fördjupar sig i de invecklade uppgifterna och belyser deras centrala bidrag till att […]

Hur man slutar tänka för mycket

Hur man slutar tänka för mycket

Att tänka för mycket kan vara en försvagande vana som plågar många individer, vilket leder till ökad stress, ångest och en minskad livskvalitet. I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i vad övertänkande innebär, dess skadliga effekter och praktiska strategier för att övervinna det. Förståelse av övertänkande Vad är övertänkande? Övertänkthet är en […]

Mental Health Therapists

Mental Health Therapists

In today’s fast-paced world, mental health is increasingly recognized as a vital component of overall well-being. Amidst the stresses and challenges of daily life, many individuals find themselves struggling with various mental health issues. Fortunately, the field of mental health therapy offers a beacon of hope and support for those in need. What is a […]

Cognitive Mental Training in Sweden

Cognitive Mental Training in Sweden

Cognitive mental training is vital to mental health and well-being. It encompasses various techniques and practices to enhance cognitive abilities and emotional resilience. In Sweden, a country known for its progressive approach to health and wellness, cognitive mental training has gained significant traction. Introduction to Cognitive Mental Training What is cognitive mental training? Cognitive mental […]

Chef över tankarna.

Om du betraktar dina tankar som dina verktyg eller redskap kanske du upplever att det är dags att börja städa i verktygslådan. När du gör dig kvitt dina negativa och andra onödiga tankar försvinner också onödiga känslor som oro och ångest och olika typer av kroppsliga symptom som t.ex. onödig spänning, d.v.s. allt som de […]

”Mig skulle ingen någonsin kunna hypnotisera”

Låt oss granska detta inte helt ovanliga påstående i ljuset av det vi i dag vet om modern hypnos. Människans förmåga att gå in i hypnotiska tillstånd varierar men alla kan lära sig hypnos. Tidigare hade man uppfattningen att en del, ca tjugo procent, inte klarar det, men som tur är stämmer det inte. Med […]

Att gå i hypnos: En klients beskrivning

hypnosis

What is it really like to move from an ordinary waking state of consciousness to a hypnotic one? Many people ask that question. It can be difficult to give a general answer to the question of how hypnosis is induced because there are different hypnosis methods that result in different types of altered states of […]

Är du dina tankar?

”Jag är en idiot”, säger min klient Vivi då hon kommer in till min mottagning. Min frågande uppsyn får henne att genast motivera sitt påstående. Hon berättar hur hon nyss betedde sig då hon besökte toaletten i väntrummet, hur hon inte vågade låsa dörren utan i stället krampaktigt höll i dörrvredet för att förhindra att […]