Hantera ångest Med ”Regeln om tre”

Hantera ångest Med "Regeln om tre"

Ångest är en vanlig del av det moderna livet och påverkar miljontals människor världen över. Effektiv förvaltning kan göra en stor skillnad i vårt övergripande välbefinnande. En praktisk och enkel metod för att hjälpa till med detta är ”Regeln om tre.” I den här artikeln kommer vi att utforska vad ångest är, dyka in i […]

Vakna upp med ångest mitt i natten

Vakna upp med ångest mitt i natten

Potentiella orsaker till att vakna upp med ångest Stress och påfrestningar i det dagliga livet Dagliga stressfaktorer från arbete, relationer eller ekonomi kan väga tungt på ditt sinne. När dessa påfrestningar inte hanteras under dagen kan de yttra sig som ångest på natten. Underliggande medicinska tillstånd Vissa medicinska tillstånd, t.ex. sköldkörtelsjukdomar, hjärtsjukdomar eller sömnapné, kan […]

Tecken och symtom på ångest

Tecken och symtom på ångest

Anxiety can have a significant impact on daily life by interfering with work, school, relationships and general well-being. It can lead to social isolation, reduced productivity and physical health problems if left untreated. Distinguishing anxiety from stress Although anxiety and stress have similarities, they are different experiences. Stress is a reaction to specific events or […]

Orsaker till ångestsyndrom hos barn

Orsaker till ångestsyndrom hos barn

Ångestsyndrom hos barn kan orsakas av ett komplext samspel mellan genetiska, miljömässiga, psykologiska och biologiska faktorer. Att förstå dessa orsaker kan hjälpa till att identifiera och hantera tillståndet på ett effektivt sätt. Här är några primära orsaker till ångestsyndrom hos barn: Genetiska faktorer Familjehistoria: Barn med en familjehistoria av ångestsyndrom löper större risk att själva […]

Förståelse av anknytningsstilar

psychology

In psychology, attachment styles are central to shaping individuals’ relationships and overall well-being. Basically, we are created to seek connection and security from others, and our attachment style affects how we perceive and navigate these bonds. In this comprehensive guide, we delve into the complicated attachment styles, highlighting their origins, manifestations, and implications for personal […]

Att reda ut skolpsykologernas viktiga ansvarsområden

skolpsykologernas

Inom utbildningsområdet är skolpsykologernas roll av stor betydelse för att säkerställa elevernas holistiska utveckling och välbefinnande. Skolpsykologer har en mångfacetterad roll som omfattar olika ansvarsområden som syftar till att tillgodose de olika behoven hos elever, lärare och föräldrar i utbildningsmiljön. Denna artikel fördjupar sig i de invecklade uppgifterna och belyser deras centrala bidrag till att […]

Hur man slutar tänka för mycket

Hur man slutar tänka för mycket

Att tänka för mycket kan vara en försvagande vana som plågar många individer, vilket leder till ökad stress, ångest och en minskad livskvalitet. I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i vad övertänkande innebär, dess skadliga effekter och praktiska strategier för att övervinna det. Förståelse av övertänkande Vad är övertänkande? Övertänkthet är en […]

Skilsmässa Depression

divorce depression

Skilsmässa kan vara en av de mest känslomässigt utmanande upplevelser man kan möta i livet. Det innebär slutet på ett viktigt kapitel och åtföljs ofta av känslor av förlust, sorg och osäkerhet. Att förstå skilsmässodepression är avgörande för att navigera genom denna turbulenta period. Att känna igen tecknen på skilsmässodepression Emotionella symtom Skilsmässodepression yttrar sig […]

Mobbning av vuxna: Förstå, känna igen och ta itu med problemet

mobbning vuxna

Mobbning förknippas ofta med barndomen och tonåren, men det är ett problem som även sträcker sig in i vuxenlivet. Vuxenmobbning omfattar olika former av aggressivt beteende, inklusive verbal, social, fysisk och cybermobbning. Trots att det är mindre uppmärksammat än mobbning bland barn är det fortfarande en viktig fråga på arbetsplatser, i sociala kretsar och på […]

Bra terapeuter i Malmö

Bra terapeuter i Malmö

I dagens snabba värld, där stress och ångest verkar vara ständiga följeslagare, har det blivit vanligare och mer accepterat att söka terapi. Terapi erbjuder ett tryggt utrymme för individer att utforska sina känslor, tankar och beteenden, med vägledning av en utbildad professionell. Men att hitta rätt terapeut kan göra hela skillnaden i ens resa mot […]