Hantera ångest Med ”Regeln om tre”

Hantera ångest Med "Regeln om tre"

Ångest är en vanlig del av det moderna livet och påverkar miljontals människor världen över. Effektiv förvaltning kan göra en stor skillnad i vårt övergripande välbefinnande. En praktisk och enkel metod för att hjälpa till med detta är ”Regeln om tre.” I den här artikeln kommer vi att utforska vad ångest är, dyka in i […]

Tecken och symtom på ångest

Tecken och symtom på ångest

Anxiety can have a significant impact on daily life by interfering with work, school, relationships and general well-being. It can lead to social isolation, reduced productivity and physical health problems if left untreated. Distinguishing anxiety from stress Although anxiety and stress have similarities, they are different experiences. Stress is a reaction to specific events or […]

Skilsmässa Depression

divorce depression

Skilsmässa kan vara en av de mest känslomässigt utmanande upplevelser man kan möta i livet. Det innebär slutet på ett viktigt kapitel och åtföljs ofta av känslor av förlust, sorg och osäkerhet. Att förstå skilsmässodepression är avgörande för att navigera genom denna turbulenta period. Att känna igen tecknen på skilsmässodepression Emotionella symtom Skilsmässodepression yttrar sig […]

Mobbning av vuxna: Förstå, känna igen och ta itu med problemet

mobbning vuxna

Mobbning förknippas ofta med barndomen och tonåren, men det är ett problem som även sträcker sig in i vuxenlivet. Vuxenmobbning omfattar olika former av aggressivt beteende, inklusive verbal, social, fysisk och cybermobbning. Trots att det är mindre uppmärksammat än mobbning bland barn är det fortfarande en viktig fråga på arbetsplatser, i sociala kretsar och på […]

Bra terapeuter i Malmö

Bra terapeuter i Malmö

I dagens snabba värld, där stress och ångest verkar vara ständiga följeslagare, har det blivit vanligare och mer accepterat att söka terapi. Terapi erbjuder ett tryggt utrymme för individer att utforska sina känslor, tankar och beteenden, med vägledning av en utbildad professionell. Men att hitta rätt terapeut kan göra hela skillnaden i ens resa mot […]

Psykolog Arvika: En ledstjärna för mentalt välmående

Psykolog Arvika

In the busy sphere of psychiatric care professionals, the name Arvika stands out as a beacon of hope and expertise. With a deep understanding of human behavior and emotions, psychologist Arvika has dedicated her life to helping individuals navigate the complexities of the mind. Let’s delve into the journey and contributions of this remarkable psychologist. […]

Mental Health Therapists

Mental Health Therapists

In today’s fast-paced world, mental health is increasingly recognized as a vital component of overall well-being. Amidst the stresses and challenges of daily life, many individuals find themselves struggling with various mental health issues. Fortunately, the field of mental health therapy offers a beacon of hope and support for those in need. What is a […]

Psychologist Therapist

Psychologist Therapist

In today’s fast-paced world, many individuals find themselves grappling with various mental health issues such as anxiety, depression, and stress. Seeking help from a psychologist therapist has become increasingly common as people recognize the importance of mental well-being. This article explores the role of psychologist therapists, their types of therapy, and the benefits of seeking […]

Hypnose – tilstand og metode

Då man talar om hypnos kan man syfta på två olika saker: • hypnos som metod • hypnos som tillstånd     Med hjälp av metoden hypnos kan man komma in i hypnotiska tillstånd. Om vi börjar med att betrakta hypnos som tillstånd kan vi tänka oss olika nivåer av medvetande. Beroende på vilken eller […]

Vad är bearbetning?

Vi har fått frågan: Vad är skillnaden mellan kognitiv hypnos och kognitiv hypnoterapi? Svaret är: I terapi bearbetar man. Det kan vara motiverat att närmare reda ut begreppet bearbetning som används allmänt i terapisammanhang. I konkret bemärkelse handlar det om att omforma, förbättra upplevelsematerial på sätt som leder till utveckling. Att bearbeta kan användas synonymt […]