Vivi: Ibland använder man ordet trans i stället för hypnos.

Peter: Ordet trans är besläktat med transcendera som betyder att övergå från ett tillstånd till ett annat. Från ett vanligt vaket tillstånd till ett tillstånd bortom sinnevärlden.

Vivi: Men jag föredrar det mer neutrala begreppet förändrade medvetandetillstånd. En mer teknisk term. På något sätt känns den mindre hotfull.

Peter: Jag förstår. Ordet trans kanske får dig att tänka på tillstånd där du blir styrd av yttre omständigheter med negativa förtecken. Man kan säga att du fungerar som en zombie.

Vivi: Ja, ungefär. Jag vill inte bli någon zombie och jag vill inte ha några översinnliga upplevelser. Men kan trans även ha en positiv betydelse?

Peter: Ja, för mig kan det även innebära att du befinner dig i ett lyckorus som du kan försättas i bl.a.
• med hjälp av självhypnos eller
• med heterohypnos d.v.s. med hjälp av en hypnoskunnig coach eller terapeut eller
• då någon annan människa eller något som händer utanför dig påverkar dig positivt.

Vivi: Jag har upplevt att jag försatts i någon typ av trans genom att lyssna på musik. Jag har också läst att det på Bali lär finnas traditioner där man kommer in i trans genom att gå på glödande kol eller genom att dansa sig in i extatiskt tillstånd.

Peter: Ja, ett annat exempel på yttre stimuli eller händelser som kan skapa tillstånd som på många sätt liknar dem du nämnt är då du blir förälskad. Oavsett om du befinner dig i ett lyckorus för att du är förälskad eller om du av någon annan anledning befinner dig i en trans som du upplever som positiv kan man kanske säga att du då har hamnat eller förflyttat dig själv till det som du, om du så vill, kan kalla kärnan i dig själv.

Vivi: Du talar om lyckorus. Men hur är det om du berusar dig med alkohol eller narkotika? Här talar man ju också om rus.

Peter: Då menar jag att det uppstår ett artificiellt rus som har vissa likheter med rus som du framkallar på ett naturligt sätt, d.v.s. på mental väg utan att du via blodomloppet eller nervsystemet tillför kroppen något utifrån. Vårt behov av att berusa oss är i högsta grad naturligt. Jag är övertygad om att det bygger på en urgammal längtan efter att komma in i och vara i kontakt med det vi kan uppleva som vår kärna, vårt innersta väsen, vårt ursprungsjag, vårt eget nirvana.

Vivi: Men många anser att det i stället handlar om att fly från sig själv.

Peter: Visst kan du välja att inta alkohol, stimulantia, droger m.m. för att försöka fly från den du tror att du är – men inte är – eller från en livssituation du upplever som betungande. Av samma anledning kan du börja meditera, använda självhypnos eller söka dig till en hypnoskunnig coach och hypnoterapeut för att få hjälp med att förstå vem du egentligen är.

Om du får tillräcklig erfarenhet av de tillstånd du kommer in i med hjälp av hypnos, självhypnos, meditation och liknande mentala tekniker inser du att du inte kan fly från dig själv och från den verklighet som omger dig. Tvärtom ökar då din upplevelse av dig själv och du får en fördjupad förståelse för vem du är och det som omger dig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *