Vivi: Det finns så många experter som rekommenderar olika metoder. Man kan lätt bli förvirrad av det stora utbudet. Hur ska man kunna välja?

Peter: Det viktiga är att du väljer en metod och en coach eller terapeut som du känner att du litar på och som du tror kan hjälpa dig att uppnå dina mål.

Vivi: Somliga ifrågasätter dagens mikro- eller miniterapier och anser dem vara ett uttryck för vår tids förkärlek för snabbmat i olika former och vårt bristande tålamod med det som sker långsamt och successivt. Vad tänker du om alla dessa “snabbkurer” som erbjuds på löpande band?

Peter: Det är positivt att människor med begränsade ekonomiska resurser och begränsad tid får möjlighet att arbeta med sig själv. Jag är övertygad om att det stora utbudet av olika typer av självhjälp och terapier befrämjar personlig växt och utveckling även om många utlovar orealistiskt snabba resultat. Men jag är optimistisk nog att tro att människor efterhand lär sig att ta det de läser och hör med en nypa salt och inser att det som låter enkelt och bra ofta innebär en förenklad bild av verkligheten.

Vivi: Betyder det att du tycker det är helt OK med “snabbkurer” som korttidsterapier?

Peter: Absolut så länge man ger en ärlig varudeklaration. Själv startar jag alltid med inriktning på korttidsterapi. Ibland räcker en självhjälpsträning eller korttidsterapi hela vägen för att problemen ska försvinna. Andra gånger tar den bort en del av symptomen, d.v.s. ger en viss positiv förändring på ytan och en bit ner, men under den nivån kan det fortfarande finnas olösta problem. Då är jag beredd att gå vidare.

Vivi: Hur långt kan man nå med bara samtalsterapi?

Peter: All problematik är här och nu-relaterad samtidigt som den kan ha mer eller mindre djupa rötter tillbaka i tiden. Om problemen inte har för djupa rötter kan det räcka med samtalsterapi. I annat fall är du beroende av att komma i kontakt med dem för att kunna bearbeta dem. Då kan hypnos behövas.

Vivi: Om det som behöver bearbetas finns tillgängligt i det du kallar min yttre del finns alltså ingen anledning att använda hypnos.

Peter: Nej, i alla fall inte den typ av hypnos vi använder för att komma i kontakt med icke-färdigbearbetade upplevelser som finns djupare i ditt inre.

Vivi: Det finns alltså olika typer av hypnos?

Peter: Ja, som du vet kan hypnos användas för olika ändamål, t.ex. vid smärtlindring i samband med operationer. Den kan användas i jagstärkande syfte vid olika typer av både enklare och mer komplexa problem och vid bearbetning av icke-färdigbearbetade upplevelser i terapi om det visar sig behövas.

Vivi: Jag har förstått att din hypnosmetod alltid har ett jagstärkande syfte.

Peter: Ja, det är riktigt. Jag använder mig inte av s.k. regressiv hypnos som innebär att terapeuten avsiktligen förflyttar sin klient till ett tidigare åldersstadium för att försätta henne i kontakt med icke-färdigbearbetade upplevelser. I den terapi jag praktiserar uppstår den kontakten, om den behövs, enbart som en naturlig följd av det jagstärkande arbetet. Det du eventuellt behöver bearbeta kommer upp av sig själv när du är stark nog att möta det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *