Vivi: Kan man bli försatt i hypnotiskt tillstånd mot sin vilja?

Peter: I scenhypnos, även kallad estradhypnos, kan man låta sig övertalas att ställa upp som försökskanin även om man av olika skäl egentligen inte vill.

Vivi: Att ställa sig på en scen och tillsammans med en scenhypnotisör prestera framför en publik om man själv inte vill…det vore hemskt.

Peter: Ja, det kan upplevas mycket dramatiskt att överlämna kontrollen till en främmande människa om du egentligen inte vill t.ex. för att du inte mår så bra.

Vivi: Jag kan även tänka mig att man kan vara rädd för att sidor hos en själv kommer fram som man kanske inte ens själv känner till.

Peter: Ja, att låta någon ta över som man ännu inte känner så väl och inte litar på tillräckligt, kanske för att man är osäker på om han har den kompetens som behövs för att kunna hantera det som händer på ett säkert sätt. Detta kan vara en av flera anledningar till att man kan uppleva situationen som negativ.

Vivi: Ett hypnotiskt tillstånd är alltså inte nödvändigtvis en positiv upplevelse.

Peter: Nej. Din upplevelse kan bli negativ om du låter dig hypnotiseras av någon som inte har goda avsikter med det han gör. Men även om han har det kan han sakna sakkunskap på området och förstår därför inte effekten av det han gör.

Vivi: Får vem som helst utöva hypnos?

Peter: Nej, det finns regler för i vilka sammanhang hypnos får användas och av vem. Scenhypnos får inte utövas utan Socialstyrelsens tillstånd. De som tillåts utöva klinisk hypnos i Sverige, d.v.s. hypnos som behandlings¬metod, är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (såsom psykologer, läkare och tandläkare) inom sina respektive yrkesområden. Hypnosmetoden får demonstreras i undervisningssyfte inför personer som vill lära sig att använda hypnos i sin yrkesutövning eller som tror sig ha nytta av att öka sin kunskap om hypnos även om de själva inte har lov att använda sig av den.

Vivi: Du har tidigare sagt att ju djupare jag kommer i hypnos desto större välbefinnande upplever jag. Men under vissa förhållanden tycks ändå upplevelsen kunna bli negativ.

Peter: Ja.

Vivi: Men kan det finnas något annat som gör att ett hypnotiskt tillstånd kan upplevas som negativt än att bli försatt i hypnos av en scenhypnotisör även om man egentligen inte vill?

Peter Ja. Om du upplever att du utsätts för negativ påverkan från dina egna negativa tankar eller om du har icke-färdigbearbetade upplevelser lagrade i din inre del som aktiveras innan du är mogen för att möta dem.

Vivi: Är det därför du alltid börjar med självhjälpsträning?

Peter: Ja, det är det. Om du börjar med självhjälpsträning bl.a. genom att du observationstränar och på så sätt lär dig konstruktiva sätt att förhålla dig till dina tankar, bygger du upp dig själv först innan några icke-färdigbearbetade upplevelser aktiveras – om det skulle finnas några sådana. Då kommer du inte i kontakt med dem för att du provocerats till det utifrån utan för att du blivit stark nog genom träning. Har du det ser din inre del till att du inte kommer i kontakt med mer krävande upplevelser än dem den anser dig kapabel att klara på ett framgångsrikt sätt.

Vivi: Vad händer om man kommer i kontakt med dem genom provokation?

Peter: Om du t.ex. upplevt något som traumatiskt och på grund av det blivit det man kallar traumatiserad upplever du effekterna av de icke-färdigbearbetade upplevelserna hela tiden dygnet runt. Utsätter du dig sedan ovanpå detta för en metod som försöker forcera processen i stället för att invänta att din inre del meddelar att den anser dig stark nog att möta de upplevelser du behöver bearbeta blir du bara ännu mer traumatiserad.

Vivi: Det viktiga är alltså inte bara att jag kommer djupare utan också att jag gör det på ett tryggt och tillförlitligt sätt.

Peter: Ja. Sättet du gör det på är viktigare än att du gör det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *