– When talking about hypnosis, you can refer to two different things:

• hypnosis as a method

• hypnosis as a state.

With the help of the hypnosis method, one can enter a hypnotic state.

If we begin by considering hypnosis as a state, we can imagine different levels of consciousness. Depending on which level or levels we are at, we can enter different states:

• our usual waking or conscious states such as are characterized by what we can call conventional thinking

• sleep, which in itself consists of different states such as less deep sleep when we dream [1] and deeper sleep when we rest and recover

• the hypnotic states that we pass through when we are on our way from normal wakefulness to sleep or from sleep to normal wakefulness. Then the degree of physical and mental alertness and attention is elevated in some areas while others are more disconnected or disconnected than in normal awake states of consciousness. But overall, the level of activity is lower during hypnosis compared to when we are in a normal waking state.

 

Although hypnotic states lie between wakefulness and sleep, they cannot be reduced to something that is a mixture of these. They are specific, clearly separable states [2] , where we are so concentrated on certain things that we are almost absorbed in them while completely disconnecting from others.

Sometimes the term trance is used which is related to transcend which means to pass from one state to another. Trans can be experienced negatively if it is perceived as losing control and letting oneself be controlled by external circumstances with negative signs. But it can also mean that you find yourself in a euphoria that puts you in e.g.

• using self-hypnosis or meditation

• with heterohypnosis ie with the help of a coach or therapist with hypnosis or

• when another person or something that happens outside of you affects you positively, e.g. when you are in love or when you listen to music that has a suggestive effect on you.

In scientific contexts, one often speaks of altered states of consciousness to mark

• that you are conscious, i.e. you are not asleep and not unconscious, but you are in a different state of consciousness than the usual awake ones

• that it concerns several different but related conditions.

Different methods induce different conditions. In the Western world, there is an increasing interest in various Eastern yoga and meditation techniques. Since long ago, many different cultures have used trance-inducing rituals such as e.g. so-called trance dance, shamanistic journeys and walking on hot coals. It is obvious that methods that induce different states of consciousness are marked by the spirit of the times and by the fact that they were created by people with different personal and cultural experiences. [3]

The fact that these are different, albeit related, conditions complicates hypnosis research. To begin with, it is difficult to agree on a uniform definition of hypnotic states then

• the induction methods, i.e. the methods for inducing them, differ and depending on which method you use, you enter different states

• people react differently to the same type of hypnosis inductions.

With the help of our method, you learn to “observe yourself” in hypnotic and meditative states. Deeply ingrained automatic habits can disappear simply by learning to “look away” at the negative and other unnecessary thoughts that underlie them.

When we have observed away what we experienced as negative, we enter what we can call expanded consciousness, i.e. a state where you realize that in addition to an external part, you also and to an even greater degree consist of an internal part, what you used to call your unconscious or subconscious mind. In addition, you can experience what is even deeper within you, what you can liken to your core or source. The conditions are experienced as so positive that they can also be called optimal conditions with advantage. You are conscious, but you experience yourself and the world around you differently, e.g. more positive ways than in ordinary waking states.

The deeper you learn to go, the more the conditions differ. In deep hypnotic states, you can more effectively than during lighter hypnosis and meditation use the well-being you achieve to influence and change the behaviors you feel you need to change.

If you use hypnosis-oriented methods, you can do it in different ways:

• With the help of e.g. self-hypnosis techniques and meditation, you can put yourself in hypnotic states on your own and get out of them that you can’t do out of sleep. The reason for this is what was mentioned, that some parts of you are awake and alert, even more so than in normal waking states of consciousness.

• With the help of a hypnotic coach and hypnotherapist, you can allow yourself to be moved into deeper hypnotic states. When you get outside help, we talk about heterohypnosis.

Många har den uppfattningen att man för att komma i hypnos behöver koncentrera sig på något speciellt, t.ex. att fullständigt slappna av eller att andas på ett särskilt sätt. Men djup fysisk avslappning är inte en förutsättning för att kunna gå in i hypnotiska tillstånd. Du låter din inre del välja vad som gagnar dig bäst, avslappning eller spänning. Då styr den din kropp och låter delar eller hela kroppen slappna av fullständigt om den vill det, bli tung om den vill det, eller lätt, eller spänd, eller vad den nu helst av allt vill just nu oavsett varför.

Då vi är på väg in i eller har kommit in i hypnotiska tillstånd kan vi uppleva att vår kropp föredrar att bli spänd eller mer spänd än den redan är. Det mesta av den spänning som ligger över normal spänningsnivå är det som regel bra att du kan lösa upp och göra dig av med. När du gör det mår och fungerar du bättre. Men under vissa omständigheter kan det faktiskt vara positivt att spänningen ökar.

Spänning är i grunden något positivt eftersom den i själva verket är detsamma som muskulär aktivitet, som man även kallar muskeltonus, och denna är en förutsättning t.ex. för fysiska rörelser. Ingen spänning – inga rörelser. Spänning kan uppstå eller öka om man under hypnos kommer in i bearbetning av icke-färdigbearbetade upplevelser för att förr eller senare övergå i kroppsrörelser och -reaktioner i samband med att man lär sig reagera på nya mer konstruktiva sätt på händelser man tidigare förträngt.

I allmänhet föredrar kroppen att andas från magen. Du fyller då lungorna nerifrån och uppåt ungefär som du fyller en flaska. Men i princip är det bäst att du låter kroppen bestämma hur den vill andas. När vi upplever att vi låter vår kropp bestämma, vilket vi gör i hypnos, kan den välja att andas på ett oändligt antal olika sätt både då vi är på väg in i hypnotiska tillstånd och då vi kommit in i dem.

I början brukar de flesta föredra att sluta ögonen, men du kan komma lika djupt och vara i hypnos i lika hög grad med ögonen öppna som slutna. I början väljer de flesta att sluta ögonen eftersom det då är lättare att koncentrera sig, men tränar man under en längre tid föredrar man ofta att ha ögonen öppna. Då är det mer krävande att hålla sig kvar i hypnos, men genom att anta och klara utmaningar känner vi att vi utvecklas.

Det viktiga är att du skapar en upplevelse av att du låter dina ögon göra precis som de själva vill. Detta gäller inte bara om ögonen vill vara öppna eller slutna utan också annat som t.ex. om de vill fixera en punkt framför sig eller föredrar att flytta blicken, låta den vandra mellan olika punkter. Koncentration är något som kanske mer än något annat karaktäriserar hypnos, men du är inte nödvändigtvis som mest koncentrerad när du fixerar en punkt framför dig. Ibland är ögonen mer intresserade av att förflytta blicken mellan olika punkter. Då kan du bli mer koncentrerad av att låta dem göra det i stället för att försöka tvinga dem att göra något de inte vill.

Hypnos handlar alltså om ett speciellt förhållningssätt till det du upplever finns och sker runt dig inne i och utanför kroppen som gör att du kan må och fungera bättre. Och detta förhållningssätt inbegriper även de tankar, känslor och föreställningar som kommer i din väg. Du låter dem dyka upp spontant, observerar dem utan att engagera dig eller ingripa.

Vår hypnosmetod, som i ett initialskede går ut på att du koncentrerar dig på att observera, leder till aktiva tillstånd och inte in i en passiv dvala som en del tycks tro. Man kan se koncentration och avslappning som krona och klave på samma mynt, två sidor av samma sak. Ju mer du koncentrerar dig och kopplar på något, t.ex. observatören i dig själv, desto mer kopplar du av eller bort dess motsats d.v.s. operatören i dig, göra-människan, och annat som din inre del där och då anser onödigt.

Jonas Sandberg

[1] So-called REM sleep (REM=Rapid Eye Movements).

[2] Investigated in Sweden by i.a. Sakari Kallio, University of Skövde.

[3] This is pointed out by Roger Walsh in Mapping and Comparing States in Roger Walsh & Frances Vaughan (eds.): Paths beyond ego: The transpersonal vision. New York: Jeremy P. Tarcher 1993 (p. 38).

 

4 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *