Let’s examine this not entirely unusual claim in the light of what we know today about modern hypnosis.

People’s ability to enter hypnotic states varies but anyone can learn hypnosis. In the past, it was believed that some, about twenty percent, could not make it, but luckily that is not true. With individually adapted preparation in the form of edifying, ego-strengthening training, basically all people can enter hypnotic states.

In fact, we all find ourselves in hypnotic states every day, e.g. as we go in and out of sleep, though as a rule for very short periods of time, too short for it to be possible for us to experience that we are doing so and for us to be able to make use of the inherent possibilities that exist in them.

If we look at a small child who is completely immersed in his play, completely caught up in the sensations, feelings and thoughts of the moment, we realize that we too have the ability to totally concentrate on what is most important here and now. Perhaps we experience something similar when we allow ourselves to be captured and captivated, e.g. when we listen to music. This is a natural state that we can learn to return to. It is characteristic of hypnosis and we can train that ability, bring it to life. It is easier if you have previously worked with yourself using cognitive techniques, mental training, meditation and the like.

 

To some degree, we all have negative and unnecessary thoughts, but if you have a lot of them, it can be a bigger job. How large it becomes depends on whether the thoughts are only rooted in habits or whether they originate in unprocessed and possibly traumatic experiences. But in any case it is quite possible.

The fact that we are in hypnosis when we are falling asleep or waking up does not mean that we are half awake or half asleep. Hypnotic states cannot be reduced to something that is a mixture between ordinary wakefulness and sleep. They are specific, clearly separable states, characterized by some parts of us being more active, others more passive, than in ordinary waking states. It has been shown that people who are in hypnotic states exhibit special types of brain activity.

 

But why does the thought of hypnosis still arouse concern among some of us, which can express itself e.g. in statements like the one quoted in the headline? A possible reason could be that old outdated ideas about hypnosis as a method and the nature of hypnosis still live on despite serious research in the field and despite the attempts of clinically active therapists to spread knowledge about modern hypnosis. We have long been characterized by Freud’s theories about hidden inner forces in our so-called subconscious and therefore perhaps afraid to meet something dark and unknown that exists within. Through increased knowledge and experience, we can today have a more positive view and instead consider this inner part of us as an intelligent and resourceful part of us.

 

Another possible reason for misconceptions about hypnosis may be based on its use for entertainment purposes and on the tendency of stage or stage hypnotists to reinforce the mystique that surrounded hypnosis in the past. People who use hypnosis for therapeutic purposes, on the other hand, want to spread knowledge about what hypnosis is as a method and as a condition, to clarify and demystify hypnosis in order to best help people feel and function as well as possible. Even the research may have been delayed by previously considering hypnosis as something mysterious.

 

Perhaps the most common reason for distancing oneself from hypnosis is the fear of being involuntarily manipulated, losing control and becoming a victim of a hypnotist’s suggestions. You may be afraid of not being able to choose, not being able to control, not having full control over what happens.

 

Om du för låt oss säga femtio år sedan hade kommit till en hypnoskunnig person, som man på den tiden kallade hypnotisör, hade han – för i praktiken var det alltid en man – högst sannolikt haft en auktoritär stil och mer eller mindre beordrat dig att gå in i hypnotiska tillstånd. Sedan hade han antagligen pumpat dig full med positiva suggestioner eller förflyttat dig tillbaka i tiden för att försätta dig i kontakt med upplevelser av händelser han antog vara orsaken till dina problem.

 

I dag kallar vi inte längre en hypnoskunnig coach eller terapeut för hypnotisör då vi inte längre ser honom eller henne som någon som genom att hypnotisera tar makten över sin klient eller egentligen hennes beteenden. I stället kan vi jämföra med förhållandet lärare-elev. En lärare kan inte överföra sin kunskap till eleven men hon kan skapa en atmosfär av trygghet och förtroende som gör att hennes elev blir motiverad att förändra och utveckla sitt tänkande. Vi kan kalla hypnossituationen för ett samarbetsprojekt.

Skulle du däremot t.ex. låta dig övertalas att ställa upp på en scen tillsammans med en scenhypnotisör trots att du egentligen inte vill det och kanske inte mår riktigt bra kan det aktualisera en eller annan form av problematik som ligger latent i din inre del, ditt s.k. undermedvetna.

 

I modern hypnos är du definitivt inte ett halvsovande viljelöst objekt som faller offer för en hypnotisörs suggestioner utan en vaken och aktiv deltagare i en process som du får hjälp med att initiera men som du efterhand blir en allt viktigare del av. Relationen mellan den som hypnotiserar och den som hypnotiseras är med andra ord annorlunda än i traditionell hypnos. Detta har även konsekvenser för hur vi ser på botande. Du kan inte förvänta dig att bli hypnotiserad till hälsa. Du kommer inte till en coach eller terapeut för att bli botad utan för att få hjälp av bota dig själv. I dag vet man att om en positiv förändring ska kunna förankras på ett djupare plan och hålla över tid bygger det på att det är du som gör det största jobbet om än med hjälp. Milton Erickson, som kallats den moderna hypnosens fader, har uttryckt det så här:

 

“It is the patient who does the therapy. The therapist only furnishes the climate, the weather. That´s all. The patient has to do all the work”.

 

Koncentration är något som karaktäriserar både traditionell och modern hypnos. Ju mer din s.k. medvetna eller yttre del koncentrerar sig på att uteslutande observera allt som händer och finns både inne i och utanför kroppen desto mer kommer din inre del till uttryck, det du lärt dig att kalla ditt undermedvetna.

 

Genom observationsträning lär vi oss att få alltmer tillgång till det som finns djupare inom oss. Vi upplever vad som kallats ett vidgat medvetande. Ju djupare vi kommer desto mer får vi tillgång till vår inre kraft, den som gör det möjligt för oss att ta itu med våra problem och förändra det vi upplever behöver förändras. Den hypnoskunnige coachens/terapeutens uppgift är att hjälpa människor att finna den kraften inom sig och att använda den. Möjligen kan du under ett övergångsskede uppleva att det är coachen/terapeuten som tar kontrollen men i så fall är det du som har delegerat den bara för att efterhand uppleva att du återtar den. När du gjort det får du alltmer kontroll ju djupare du kommer och ju mer du lär känna av dig själv.

 

Många av oss tror att vi ska klara alla problem med viljans hjälp bara vi “tar oss i kragen”. Vi har lärt oss att leva mer eller mindre på ytan av oss själva utan någon kontakt med våra djupare delar. Därför pressar vi ofta vår yttre del som har en begränsad kapacitet till det yttersta. Men det är inte alltid så enkelt. Med professionell hjälp kan vi lära oss att utnyttja den kraft som finns djupare i vårt inre. När vi får hjälp utifrån talar vi om heterohypnos.

 

Efterhand kan vi även lära oss att med hjälp av självhypnostekniker på egen hand försätta oss i hypnotiska tillstånd och ta oss ut ur dem. Vi kan ge oss själva instruktioner samtidigt som vi upplever och observerar våra upplevelser. Delar av oss är t.o.m. mer uppmärksamma än i vanliga vakna medvetandetillstånd.

 

Sammanfattningsvis vill vi säga till den som tänker eller säger “Mig skulle ingen någonsin kunna hypnotisera”:

 

Modern hypnos är inte något hokus pokus såsom många människor fortfarande föreställer sig. Det är ett seriöst arbete som du kan göra med dig själv om du vill uppnå det som kan kallas ett optimalt tillstånd, d.v.s. ett tillstånd där du mår och fungerar så bra som dina livsomständigheter tillåter. Efterhand som du lär dig koppla bort allt fler onödiga tankar och känslor och onödig fysisk aktivitet m.m. kommer du in i hypnotiska tillstånd som du upplever som mycket positiva. I djupa hypnotiska tillstånd kan du använda detta välbefinnande för att förändra de beteenden du upplever att du behöver förändra.

 

There are probably as many ways of inducing hypnosis as there are people who practice it. It goes without saying that you need to have confidence in the person you choose to work with and who will help you along the way. A well-qualified coach/therapist understands how to listen to the guide that is deep inside you and cooperates with it. You can imagine that you are the first officer of a Boeing 747 and by your side you have your captain. You are training to be the captain of this type of aircraft yourself, but first you need a certain number of hours in the air with him.

813 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *