Vivi: Jag tänkte mig att jag skulle bli hypnotiserad till hälsa. Nu undrar jag hur du egentligen kommer att hjälpa mig.

 

Peter: Det jag kommer att hjälpa dig med är

• att genom observationsträning bli kvitt de onödiga tankar m.m. som kan ligga till grund för åtminstone en del av dina problem och

• att sedan när du gjort detta i tillräckligt hög grad komma vidare in i ett slags styrkeposition där du själv kan ta itu med resten av dina problem på ett mer effektivt sätt.

 

Vivi: Vad går den här observationsträningen egentligen ut på mer i detalj?

 

Peter: Att jag hjälper människor som dig Vivi

• att observera det som händer och finns runt dig inne i och utanför kroppen i högre grad än du redan gör och när du gör det

• att upptäcka att det då i varje ögonblick lyfts fram något som fångar dig mer än allt annat – det som din inre del, ditt s.k. undermedvetna, anser viktigast av allt att du fokuserar på där och då.

 

Vivi: Är ett hypnotiskt tillstånd detsamma som att vara i nuet?

 

Peter: Ja, i hypnos upplever du i mycket hög grad att du befinner dig här och nu.

 

Vivi: Jag tror jag som barn hade den förmågan.

 

Peter: Ja, förmågan att gå in i hypnos är medfödd. Men genom alla onödiga tankar m.m. som vi sedan genererar under åren förlorar vi den. Nu är det därför dags att återvinna den.

 

Vivi: Det låter så enkelt.

 

Peter: Ja, metoden är enkel i teorin men krävande att genomföra i praktiken.

 

Vivi: Du lägger alltså huvudvikten vid observationsträning.

 

Peter: Ja, det gör jag i det jag kallar steg ett i den process du går igenom då du arbetar med dig själv med hjälp av min metod. Jag kallar det här första steget Vägen in till kärnan. Observatören i oss är den första viktiga kompetensen vi behöver utveckla för att vi ska kunna komma djupare in i oss själva för att kunna må och fungera allt bättre. Den är viktig för att inte säga avgörande för att vi ska kunna komma vidare.

 

Vivi: Men vad beror det på att de flesta av oss verkar försumma den?

 

Peter: Bl.a. på

• att vi i vårt västerländska levnadssätt är mer orienterade utåt än inåt och
• att det är krävande att utveckla förmågan att observera oavsett var vi bor i världen och vilken tid vi lever i.

 

Vivi: Kan man säga att din metodik går ut på att jag tränar mig i att observera mig in till allt djupare hypnotiska tillstånd?

 

Peter: Ja. Och ju djupare hypnotiskt tillstånd du kommer in i desto djupare in i dig själv kommer du.

 

Vivi: Så avsikten med observationsträningen är att jag ska lära mig att förflytta mig allt djupare in i mig själv?

 

Peter: Ja.

 

Vivi: Hur djupt kan jag komma med observationsträning?

 

Peter: Till det du kan uppleva som din kärna. Väl framme i den kan man säga att vägarna tar slut och vildmarken och de verkliga äventyren börjar.

I och med att du genom observationsträning lyckas inta allt fler observerande positioner gentemot alltmer av det som du upplever händer och finns runt dig inne i och utanför din kropp delegerar du till den inre delen av dig själv, ditt s.k. undermedvetna, att sortera bort de tankar, känslor, föreställningar och fysiska beteenden den anser onödiga. Samtidigt lyfter den fram det den anser viktigast för att du ska må och fungera så bra som möjligt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *