Vivi: Du uppmanar mig att observera allt som finns runtomkring mig med tillägget «både inne i och utanför din kropp». Men hur kan inne i min kropp samtidigt vara runtomkring mig?

Peter: Din kropp är på samma gång ditt hem, din spegel och ett redskap med vars hjälp du kan förflytta dig och operera på olika sätt i den fysiska och mentala värld du lever i. För att kunna göra det behöver du befinna dig i din kropp. Men att du gör det betyder inte att du är kroppen.

Vivi: Vad menar du med att jag «befinner mig i» min kropp?

Peter: På samma sätt som du kan befinna dig i det här rummet utan att för den skull vara det kan du befinna dig i din fysiska kropp utan att vara den. Man talar om att kroppen är själens boning och att du tar kroppen i besittning, att du «besjälar» den.

Vivi: Är det detsamma som kroppsmedvetande?

Peter: Ja. Kroppsmedvetande uppstår då du i egenskap av medvetande upplever att du fyller din kropp eller delar av den. Du är närvarande i den.

Vivi: Men vad händer egentligen när jag börjar observera allt det som händer och finns runt mig inne i och utanför min kropp?

Peter: Då du gör det i tillräckligt hög grad tar den inre delen av dig över styrningen av dina förflyttningar inne i och utanför kroppen. Som du vet handlar hypnos bl.a. om att du upplever att du låter kroppens olika delar reagera spontant precis som de själva vill. Efterhand upplever du då inte längre att du förflyttar dig utan du låter dig förflyttas till olika delar av kroppen eller utanför den.

Vivi: Det låter som jag tappar kontrollen om jag bara låter mig förflyttas

Peter: Har du väl kommit så långt i din observationsträning att du upplever att du låter dig förflyttas kommer du inte att uppleva det som obehagligt utan tvärtom väldigt behagligt.

Vivi: Hur kan jag veta när jag observerar i tillräckligt hög grad?

Peter: Du observerar i tillräckligt hög grad när du upplever att det du observerar spontant förändras på något sätt, i någon riktning. Om du t.ex. upplever ett lugn i magen och observerar detta kan det sprida ut sig i resten av kroppen. Eller så kan det flytta sig från en del av kroppen till en annan.

Vivi: Men varför?

Peter: För att ditt undermedvetande, eller din inre del som jag kallar den, anser att det gör större nytta där.

Vivi: Det sägs att det är bra att man lyssnar på sin kropp då den kan ge förlösande svar om de problem man har.

Peter: Ja, det är viktigt att lyssna på kroppen, men för att vara petig är det egentligen inte kroppen i sig som ger svar. Det är din inre del som gör det genom kroppen. Liksom tankar, känslor och före¬ställningar är kroppen ett redskap som du d.v.s. egentligen din yttre och/eller inre del kan använda sig av. Det finns två instanser med hjälp av vilka du kan styra över tankarna och de andra redskapen och det är
• din yttre del och
• din inre del.
I hypnosen är det din inre del som tar över styrningen.

Vivi: Kan även du lägga märke till när det sker?

Peter: Ja, din inre del talar genom din kropp, genom ditt sätt att andas och genom mimiken, ditt sätt att röra dig och reagera.

Vivi: Kan du då svara min inre del?

Peter: Ja, jag kan tala till den och ge den det den kommunicerar till mig att den anser att du behöver mest av allt just då.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *