Peter: Då du observerar dina tankar ställer du dig utanför dem, betraktar dem på avstånd. Du avidentifierar dig med dem.

Vivi: Vad händer då med tankarna?

Peter: Då försvagas de negativa och andra onödiga tankarna alltmer och till slut försvinner de helt.

Vivi: Blir bara de viktiga, nödvändiga tankarna kvar då jag observerar tillräckligt mycket?

Peter: Ja, de tankar som du enligt din inre del behöver för att må och fungera bra. Och i takt med att de onödiga försvinner lyfts de viktiga fram alltmer. Det är som att vaska guld. Först ser du bara en brungrå sörja. Men efterhand som du gjort dig av med den kommer det till slut fram gula skimrande klimpar – guld.

Vivi: Men behöver jag observera varje tanke som dyker upp för att få fram guldet?

Peter: Nej, men ju fler du lyckas observera desto fortare försvinner de som är onödiga.

Vivi: Jag tycker ändå att det låter krävande.

Peter: Speciellt i början kan det vara så men med tiden blir det allt lättare av två skäl:
• Din inre del tar efterhand alltmer över jobbet att se till att du är observatör.
• Antalet tankar minskar efterhand som din inre del rensar bort allt fler av de tankar den anser onödiga.

Vivi: OK, det låter ju bra. Men menar du att det räcker att jag observerar att jag tänker när jag tänker?

Peter: Ja, för att komma in i hypnos räcker det.

Vivi: Alltså inte vad jag tänker?

Peter: Nej. Du kan överlåta på din inre del att ta ställning till vad du tänker.

Vivi: Så det är min inre del som avgör vad som är onödigt?

Peter: Ja. Därför behöver bara den veta vad du tänker.

Vivi: Då behöver jag ju inte anstränga mig för att bli kvitt efterhängsna negativa tankar.

Peter: Nej, det brukar inte leda till framgång.

Vivi: Att försöka schasa bort negativa tankar är nog ett fel de flesta gör. Men det enda jag behöver göra är alltså att observera de tankar som dyker upp oavsett vad slags tankar det handlar om.

Peter: Precis. Och när de onödiga tankarna efterhand försvinner leder det till att du mår och fungerar bättre. Då tänker du kvantitativt sett mindre samtidigt som kvaliteten på de tankar som blir kvar ökar. När du tömt hjärnan tillräckligt på onödiga tankar börjar den även ta pauser från tankarna. Om din hjärna tänker hela tiden producerar den mest onödiga tankar. Genom att göra det tröttar den ut sig själv och kvaliteten på tankarna blir allt sämre. När den får chansen att vila ut genom att tömma sig på onödiga tankar utvecklar den tankar med allt större kvalitet och precision.

Vivi: Men leder verkligen mindre tänkande alltid till att kvaliteten på tänkandet ökar?

Peer: Nej, inte nödvändigtvis. Men det gör det när det är resultatet av att du i tillräckligt hög grad är observatör.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *