Vivi: Jag har läst att det finns människor som inte klarar att gå in i hypnos.

Peter: Ja, man har tidigare haft uppfattningen att en del, ca tjugo procent, inte klarar det, men som tur är stämmer inte det. Du kanske kommer ihåg att jag nämnt att vi alla befinner oss i hypnotiska tillstånd varje dag, t.ex. då vi går in i och ut ur sömn, om än som regel under mycket korta tidsrymder, för korta för att det ska vara möjligt för oss att uppleva att vi gör det. Därför kan vi inte utnyttja de inneboende möjligheter som finns i dem.

Vivi: Det gäller alltså att vi tränar upp den förmåga vi redan har för att kunna använda den även i andra situationer och ha nytta av den, konstaterar Vivi.

Peter: Ja precis. Förmågan att gå in i hypnos är medfödd men genom alla onödiga tankar m.m. som vi sedan genererar under åren förlorar vi den.

Vivi: Jag skulle önska att jag var en naturbegåvning som hade förmågan att på egen hand gå in i hypnos utan någon egentlig träning. Finns det naturbegåvningar som redan har det i sig?

Peter: Ja, det gör det. Vi som lär människor att komma in i hypnotiska tillstånd har inte uppfunnit dem. Det handlar om naturliga tillstånd som vi befinner oss i när vi kommer till denna världen som nyfödda. En del människor har sedan lyckats behålla förmågan att kunna komma in i och vara i dem, inte bara när de somnar och vaknar, ofta utan att deras yttre del varit medveten om det.

Vivi: Betyder det att vissa människor som kommer till dig mer eller mindre direkt kan komma in i hypnotiska tillstånd?

Peter: Ja, till exempel bara genom att jag ser på dem eller nämner ordet hypnos. Mitt arbetssätt är inspirerat av den legendariske Milton Ericksons (1902-1980), psykiater och hypnoterapeut i Arizona, USA, internationellt känd för sina okonventionella och enastående effektiva terapeutiska metoder. Han föredrog ofta att försätta sina klienter i hypnotiska tillstånd utan någon regelrätt induktion. Det berättas att detta en gång skedde under en scendemonstration då publiken och hans subjekt förgäves väntade på att han skulle göra något. Men ingenting hände. Trots detta föll hans klient till allas häpnad plötsligt in i ett hypnotiskt tillstånd. Efteråt förklarade Erickson att det var för att han inte gjorde något som hans klient blev tvungen att själv försätta sig i hypnos.

Vivi: Men kan verkligen alla människor komma in i hypnotiska tillstånd?

Peter: Ja. När jag som hypnoskunnig coach och terapeut har förmågan att skräddarsy min teknik så att den passar den person jag har framför mig kan alla lära sig att komma in i hypnotiska tillstånd var och när som helst även om det kan ta olika lång tid.

Vivi: Finns det inga undantag?

Peter: I den psykologi- och psykiatrilitteratur som handlar om hypnos framhålls det ofta att hypnos är kontraindicerad vid psykotiska, gränspsykotiska och borderlinetillstånd. Då är hypnos inte bara olämplig utan även omöjlig att använda, Som hypnosutövande psykolog är jag nämligen helt beroende av att kunna kommunicera och samarbeta med den jag har framför mig. Fungerar någon t.ex. psykotiskt eller gränspsykotiskt har jag inte det eftersom personen ifråga då inte klarar att upprätta någon fungerande kontakt med mig. Men lyckas hon komma ut ur de psykotiska tillstånden är det helt möjligt. Får vi bara rätt hjälp har vi alla förmågan att lära oss gå in i, vara i och fungera i hypnotiska tillstånd.

22 svar

  1. I spent over three hours reading the internet today, and I haven’t come across any more compelling articles than yours. I think it’s more than worth it. I believe that the internet would be much more helpful than it is now if all bloggers and website proprietors produced stuff as excellent as you did.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *