Velkommen til Psykologgruppen Norden Samtaler Kognitiv Mental Trening Hypnoterapi

Vi holder bildligt talt våres hjerne i våre hender. I höy grad er det op til oss sjöl vordan vi, likt en dator, önsker programere den. En av de metoder vi kan bruke for og kunne gjöre dette er den vi kan kalle kognitiv mental trening.

Vi på PSYKOLOGGRUPPEN NORDEN er spesialisert på KOGNITIV MENTAL TRENING og KLINISK HYPNOSE, dvs hypnose som brukes for behandling.

Under mer en 20 år har vi arbeidet frem vores egen metodikk innenfor dette området.

Vi arbeider ikke med noen spesiell målgrupper. Våres utgangspunkt er våres metodikk.

Mennesker som konsulterer oss gjör det enten for de önsker hjelp med og bli bedre på det de allerede gjör eller for og kunne löse et gitt problem.

Uansett går vi, etter ett eller flere inledende samtaler, alltid videre med jegsterkende kognitiv mental trening. Ved hjelp av denne kan du siden, med vores hjelp, bygge op deg sjöl mentalt.

Vis du ikke oplever att du, i tillstrekklig höy grad, når dine mål, ved hjelp av denne, aer det sansynlig at du baerer på ikke faerdigbearbeidere oplevelser på et ikke bevist plan.

Derfor trenger du kompletere den mentale treningen med klinisk hypnose. Du er nå takk vare den mentale treningen sterk nokk og gå videre og bearbeide ferdig ved hjelp av denne.

Vi (Jonas Sandberg, Göran Rosenberg og Nils-Erik Tedgård) har klinikker i Stockholm og Oslo. Vi arrangerer og workshops på våres retreatsenter, KAMALA HEIGHTS, på Phuket Island.

Samtaler

Nor du kommer til oss, for og få hjelp med og BLI BEDRE PÅ DET DU ALLEREDE KAN

Kognitiv mental trening

Nor vi oplever at vi ikke kommer lengre ved og snakke er det lurt og gå videre ved hjelp av kognitiv mental trening.

Hypnoterapi

Vis dine problemer opsto for ikke allt for lenge siden og er av begrunset natur og kompleksitet