Vår filosofi

Inenfor området PERSONLIG UTVIKKLING har vi i Psykologgruppen Norden utvikklet vores egne KOGNITIVT ORIENTERTE METODER. Flere av disse bygger på de erkjent efektive metoder som utarbeidedes av MD Milton Erickson (1902-1980), kjennt som den moderne hypnosens far.

Nor Erickson hjulpet noen og utvikkles eller og löse et problem hade han alltid sin utgangspunkt i vedkommes streke sider. Deretter hjulpet han henne bygge videre på disse til det at hun gjenom sin ökede evne vokset seg ut av eventuelle problemer bit for bit på en trygg og sikker måte.

Alle har sine starke sider og bygge videre på. En hvaer av oss, og de grupper vi er en del av, har en utvikklingspotensiale som vi ofte ikke helt og fullt skjönner og derfor ikke heller helt og fullt kan utnytte. Det som er viktig er og finne frem til denne potensialen og vite vordan man kan videreutvikkle denne. Våres opgave er og hjelpe deg gjöre nettopp dette.

Den samme grunnsynen preger våres arbeidsmetoder uavhengig av hvorvitt du bruker dem for og arbeide med deg sjöl eller de grupper som du er en del av, på joben eller privat. Forandringer som förer til fremgang bygger alltid på de mennesker som er med og gjennomförer dem.