Oslo

Vi har klinikk i gamle posthuset på Dronningens gate i Oslo sentrum. Herifra er det 5 minutter til Oslo sentralstasjone og Karl Johan.

Selv om det er så sentralt ligger klinikken i et veldig rolig strök.

Her finnes forutsettninger for at du skall klare og fokusere på og arbeide med deg sjöl og samtidlig slappe gott av.