Videosamtaler online

I disse tider nor Corona preger vores liv og vi må bli hjemme og arbeide hjemmenifra, kan vi på Psykologgruppen Norden arbeide sammen med deg via VIDEOSAMTALER ONLINE.

Vi kan da SNAKKE SAMMEN, drive med MENTAL TRENING og HYPNOSE og samtidlig SPILLE IN det vi mener er gunstig for deg at du driver videre med alene.

Vi kan og sende LYDFILER til deg etterpå med for deg skreddersydd mental trening som er bassert på det vi snakket sammen om og arbeidet med under vores videosamtaler online.