Videosamtal online

I dessa Corona-tider, då de flesta av oss bor och arbetar i hemkarantän, kan vi på Psykologgruppen Norden arbeta tillsammans med dig via VIDEOSAMTAL ONLINE.

Vi kan då SAMTALA, bedriva MENTAL TRÄNING och HYPNOS och samtidigt SPELA IN det vi bedömer att du med fördel kan arbeta vidare med på egen hand.

Vi kan även skicka LJUDFILER till dig efteråt med för dig skräddarsydd mental träning som baserar sig på det vi pratat om och det som hänt under den mentala träning och hypnos vi bedrivit under våra videosamtal online.