Kognitiv mental träning

När du och din psykolog upplever att ni inte kommer längre genom att samtala kan det vara verksamt att går vidare och kompletterar med KOGNITIV MENTAL TRÄNING. Med hjälp av denna kan ni hjälpas åt med att bygga upp din ’jagstyrka’ även på ett djupare, mer sk undermedvetet plan.

Detta gör ni i så fall:
1/ för att du skal bli ’starkare’ mentalt så att du bättre kan klara av det du vill kunna klara av
2/ för att du skall bli ’jagstark’ nog att kunna bearbeta icke färdigbearbetat upplevelsematerial, om det visar sig att det finns sådant lagrat i dina inre delar dvs ditt sk undermedvetande. Genom den mentala träningen rustar du dig för att kunna bearbeta färdigt detta.

Att mha KOGNITIV MENTAL TRÄNING ( där du använder tankarna som redskap) bygga upp dig själv mentalt betyder i klartext att du utvecklar ditt sk jag eller ’mind’, eller om du så vill – ’hjärnans software.’

Det är med andra ord ditt ’mind’, bestående av dina redskap – tankarna, känslorna och de inre bilder du skapar samt kroppen (som ’rörelseapparat’ och förmedlare av sinnesintryck) – du utvecklar och inte dig själv. Du är den som utvecklar dem.

Mha dina redskap utvecklar du sedan mentala förmågor såsom koncentration, avslappning/avkoppling/bortkoppling och uthållighet mm. Du lär dig att över tid kunna vara koncentrerad på det du (egentligen din inre del eller delar vanligtvis kallat undermedvetandet) menar är viktigast att du där och då koncentrerar dig på, för att kunna må och fungera optimalt.

Samtidigt blir du allt bättre på att koppla av och bort allt det som enl din inre eller dina inre delar inte är viktigt där och då. Därigenom lär du dig att spara på din energi och blir inte trött som tidigare.

Tankarna är dina redskap

Du är alltså inte är dina tankar, utan den som mha dem styr över kroppen och de andra redskapen. Med hjälp av dem styr eller påverkar du sedan det som händer i och utanför kroppen. När du besinnar detta inser du vilken makt du har genom den kontroll du kan utöva genom dina tankar och ditt tänkande.

Men det är viktigt att vi lär oss skilja mellan det vi kan kalla för tankekontroll och självkontroll. Tankekontroll är bra men självkontroll är dåligt eller egentligen en omöjlighet.

Vi använder ibland uttryck som att – det är viktigt att ha självkontroll. Men en del uttryck är missvisande då de bygger på bristande kunskap om de faktiska förhållandena. Du kan inte kontrollera dig själv men väl dina tankar, vilket dessutom är det som är det viktiga.

Programera din hjärna med dina bra tankar

Mha dina tankar kan du alltså programmera din hjärna, precis som du genom att trycka på tangenterna via olika dataprogram programmerar din dator. Sannolikt hade människan hjärnan som förebild då hon utvecklade datorn.

Emellertid är som bekant inte alla de tankar du producerar och genererar konstruktiva. En del av dem är, som du själv upplever det, negativt laddade. De kan skapa känslor som t ex rädsla och ångest, som enl din inre del (ditt sk undermedvetna) som regel anses onödiga. Men det finns som bekant situationer då dessa kan ha en direkt livsavgörande funktion. Dock är de som regel onödiga.

För dig negativt laddade tankar, som du kan tänka om dig själv, andra, livet etc, är emellertid (enl din inre del/ eller delar) alltid onödiga.

Vi har utvecklat tekniker med vars hjälp du lär dig göra dig av med de negativa och andra onödiga tankarna. Att de är onödiga betyder att du behöver dem inte för att kunna må och fungera bra. Bara de som är nödvändiga för att du skall kunna göra det blir kvar efter den utrensning som sker mha det ’mentala software-filter’ du hos oss lär dig installera i din hjärna.

Gör tankarna till dina vänner

Hos oss lär du dig ta kontrollen över och styra dina tankar mot dina uppsatta mål.

Genom ökad förståelse för hur du kan använda dina tankar förbättras även din förmåga att kommunicera med dig själv och andra. På så vis kan du förebygga och lösa konflikter som kan uppstå i din relation till dig själv, din familj, dina vänner och arbetskolleger. Därmed motverkar du även onödig negativ stress.

KURSER I MENTAL TRÄNING STOCKHOLM

Psykologgruppen Norden arrangerar även kurser i mental träning.
För mer info om dessa är du välkommen att skriva till:
Jonas@psykologgruppen.net

För mer info om KOGNITIV MENTAL TRÄNING se articklar www.psykologgruppen.se/category/mental-traning