Vår filosofi

Inom områdena KOGNITIV MENTAL TRÄNING och HYPNOTERAPI har vi i Psykologgruppen Norden utvecklat våra egna KOGNITIVT ORIENTERADE METODER. Dessa bygger på psykodynamisk grund och samtidigt på de erkänt effektiva metoder som utarbetades av MD Milton Erickson (1902-1980), känd som den moderna hypnosens fader.

När Erickson hjälpte någon att utvecklas eller att lösa ett problem utgick han alltid från hennes starkaste sidor. Därefter hjälpte han henne bygga vidare på dessa tills hon genom sin ökade förmåga s.a.s. vuxit sig ur eventuella problem bit for bit på ett tryggt och säkert sätt.

Alla har vi starka sidor att bygga vidare på. Var och en av oss och de grupper vi ingår i har i dessa en utvecklingspotential som vi ofta inte till fullo förstår och därför inte heller till fullo utnyttjar. Det gäller att finna fram till den och att veta hur man kan vidareutveckla den. Vår uppgift är att hjälpa ditt företag, din organisation och dig att göra just detta.

Samma grundsyn präglar våra arbetsmetoder vare sig vi arbetar med med dig som enskild person eller med grupper på det företag eller den organisation du arbetar i. Framgångsrika förändringar utgår alltid från de människor som medverkar till att genomföra dem.