Hypnoterapi

If you feel that  COGNITIVE MENTAL TRAINING  is not enough for you to achieve your goals, we can go further and supplement with  HYPNOTHERAPY .

It may be necessary if you have been struggling with the problem you sought help for for a long time. Then it may have had time to spread to several different behaviors in your behavioral repertoire and to several different situations and contexts in your life.

I den Hypnoterapifas som följer pÄ en mentala trÀningen kan du komma i kontakt med och bearbeta
-icke fÀrdigbearbetade upplevelser och
-ouppfyllda grundlÀggande behov sÄsom omsorg och bekrÀftelse
som du varit tvungen att helt eller delvis trÀnga bort frÄn ditt vanliga vakna medvetandetillstÄnd.

Helt och hÄllet gÄr det emellertid inte att trÀnga bort dem. De ger sig tillkÀnna i form av olika typer av symptom som pÄverkar ditt dagliga liv och sÀtt att mÄ och fungera negativt.

Upp till ytan

Med hjĂ€lp av KOGNITIV MENTAL TRÄNING kan du alltsĂ„ bli tillrĂ€ckligt stark för att en bearbetning av de upplevelser som Ă€r icke fĂ€rdigbearbetade skall komma igĂ„ng automatiskt. Denna bearbetning sker först och frĂ€mst pĂ„ ett ickemedvetet plan. Skulle ditt sk undermedvetande inte klara av att bearbeta pĂ„ egen hand kommer den problematik som behöver bearbetas Ă€ven upp till medvetandets yta och Ă€ven dina medvetna delar involveras dĂ„ i denna.

Rekonstruktion och omprogramering

Den process du genomgÄr dÄ du bearbetar kan sÀgas innefattar tvÄ olika faser:

‱ REKONSTRUKTIONSFASEN dĂ€r icke-fĂ€rdigbearbetade upplevelser du bĂ€r pĂ„ blir tillgĂ€ngliga, och dĂ€rmed ’bearbetningsbara,’ för dina inre, sk undermedvetna delar och ev Ă€ven för dina yttre, medvetna delar.

‱ OMPROGRAMERINGSFASEN dĂ€r de kĂ€nslor och upplevelser du tidigare upplevde som negativt laddade (och kanske Ă€ven skrĂ€mmande och hotfulla) nu kommer ’upp till ytan,’ i dina inre och ev Ă€ven yttre delar. De gör nu det dĂ€rför att du Ă€r ’jagstark’ nog men ocksĂ„ för att du upplever att du nu befinner dig i en ny mer positiv kontext, t ex i form av en terapisituationen dĂ€r du kĂ€nner dig trygg och lugn tillsammans med din terapeut. DĂ€rmed blir de nu hanterbara och dĂ€rmed Ă€ven bearbetningsbara.

Viktigheten av att ha en hypnoskunnig och erfaren psykolog vid sin sida

Den av oss som hjĂ€lper dig komma I kontakt med de upplevelser du behöver bearbeta ytterligare gör det alltsĂ„ först efter att din inre del anser att du byggt upp dig tillrĂ€ckligt mentalt mha KOGNITIV MENTAL TRÄNING för att kunna möta det du behöver möta.

I det att du Àr stark nog och dessutom fÄr det stöd och trygghet du behöver av din terapeut klarar du ta dig igenom den förÀndringsprocess som terapin innebÀr.

Du upplever dÄ Àven att du fÄr mer kontroll över det som hÀnder. Samtidigt ökar din tilltro till dina egna förmÄgor och möjligheter att pÄverka (sjÀlvförtroende). Du fÄr dÄ Àven en mer positiv instÀllning till dig sjÀlv (sjÀlvkÀnsla).

Arbetar du med dig sjÀlv mha de metoder vi utvecklat bearbetar du I den takt du klarar av. Mao sker ingen överbelastning dÄ.

För mer info om HYPNOTERAPI se articklar www.psykologgruppen.se/category/kognitiv-hypnoterapi

Klinisk Hypnos

HYPNOTERAPI kan sÀgas bygga pÄ det man kallar klinisk hypnos.

För att du lÀttare skall kunna förstÄ vad Hypnoterapi Àr kan det dÀrför vara fruktbart att titta nÀrmare pÄ vad Klinisk hypnos Àr, dvs hypnos anvÀndt i behandlande syfte. HÀr följer dÀrför nu en fördjupning.

Det Àr viktigt att skilja Klinisk Hypnos frÄn sk Estradhypnos, Àven kallad Scenhypnos.

DÄ man talar om de senare Àr syftet att underhÄlla en publik. I Klinisk hypnos dÀremot anvÀnds som sagt hypnosen i behandlande syfte.

Enl Socialstyrelsen fÄr klinisk hypnos endast bedrivas av Leg Psykolog, LÀkare och TandlÀkare. Estrad eller Scenhypnos, som utövas av dessa yrkesgrupper eller personer med annan bakgrund, Àr emellertid förbjudet att bedrivas i mÄnga lÀnder bl a de nordiska.

Orsaken Àr att personer som ombetts komma upp pÄ scenen, av den sk hypnotisören, upplevt att de farit illa av detta. Antingen för att de kÀnt sig tvingade att gÄ upp pÄ scenen dÄ de kÀnt publiktrycket och/eller för att de upplevt att de blivit övertalade av hypnotisören att göra sÄ.

En annan anledning till att de upplevt att de farit illa har varit att icke fÀrdigbearbetat upplevelsematerial triggats igÄng av de hypnosövningar de varit med om pÄ scenen. Detta har sedan inte tagits om hand av hypnotisören efterÄt.

Klinisk Hypnos-metod och tillstÄnd

DÄ man talar om klinisk hypnos kan man antingen syfta pÄ
‱ metoden hypnos eller
‱ tillstĂ„ndet hypnos

Hypnos som metod innebÀr att nÄgon hypnoskunnig person, tidigare kallad hypnotisör, leder dig in i djupare hypnotiska tillstÄnd dvs tillstÄnd dÀr du kommer i kontakt med och kan anvÀnda dina inre delar dvs ditt undermedvetna i högre grad Àn vanligt.

Dessa tillstĂ„nd kallas inom vetenskapen psykologi inte för hypnos dĂ„ denna termen anses missvisande dĂ„ den pĂ„ grekiska betyder sömn. IstĂ€llet kallar man tillstĂ„nden för FÖRÄNDRADE MEDVETANDETILLSTÅND dĂ„ vi nĂ€r vi befinner oss i dessa upplever att vi fortfarande Ă€r vid medvetande samtidigt som vi upplever oss sjĂ€lva och vĂ„r omgivning pĂ„ annorlunda sĂ€tt Ă€n vi vanligtvis gör.

Hypnos Àr ett aktivt tillstÄnd

I modern hypnos anvÀnder vi ibland inte begrepp som hypnotisör utan istÀllet t ex hypnoskunnig ledsagare eller guide. Detta för att tydliggöra att du inte Àr nÄgot passivt offer för denne eller denna men en aktiv medskapare i den process du genomgÄr tillsammans med din guide. Du blir inte hypnotiserad eller försatt i hypnos utav din hypnoterapeut utan guidad in i dessa tillstÄnd av honom eller henne.

Hypnos Àr alltsÄ ett i allra högsta grad aktiv tillstÄnd dÀr du Àr oerhört koncentrerad pÄ nÄgot, det du dÀr och dÄ upplever som det viktigaste av allt. Samtidigt upplever du att du förflyttar dig allt djupare ner och lÀngre in i dig sjÀlv.

Du lÄter dig förflyttas allt djupare

NÀr du kommer ner pÄ ett visst djup upplever du inte lÀngre att du förflyttar dig utan att du blir förflyttad vidare (utav dina inre delar/ditt undermedvetande) ner mot det du kan uppleva som din kÀrna, mittpunkt, centrum. Ju djupare ner du kommer desto mer vÀlbefinnande upplever du. Störst blir detta nÀr du nÄtt ner till det du kan uppleva som din kÀrna.

Du upplever det inte som hotfullt eller skrÀmmande att bli förflyttad. TvÀrtom upplever du att du vilar i trygga hÀnder. Det Àr din inre del som förflyttar dig.

Kan alla gÄ in i hypnos?

Tidigare talade man en hel del om att vi kan ha olika lÀtt för att gÄ in i hypnos.
Det stÀmmer att vi behöver olika lÄng tid pÄ oss att lÀra oss gÄ in i hypnotiska tillstÄnd bl a beroende pÄ hur bra vi mÄr och fungerar och hur trÀnade vi Àr i att gÄ in i denna typen av förÀndrade medvetandetillstÄnd.

Även om vi behöver olika lĂ„ng tid för att lĂ€ra oss gĂ„ in i dessa Ă€r alla förmögna att göra det. Inga hopplösa fall finns mao.

Vad Àr poÀngen med hypnos?

Hypnos/förÀndrade medvetandetillstÄnd kallas ibland för optimala tillstÄnd av tvÄ skÀl:

‱ Du mĂ„r och fungerar som bĂ€st nĂ€r du befinner dig i dessa
‱ Du lĂ€r dig lĂ€ttare nĂ€r du befinner dig i dessa.

Anledningen Àr att du i dessa Àr mer koncentrerad, pÄ det du upplever som det allra viktigast av allt dÀr och dÄ, jÀmfört med alla andra tillstÄnd. Dessutom kommer du in i det och lÀr dig vara kvar i det pÄ naturlig vÀg utan kemisk hjÀlp vilket gör att det endast ger positiva biverkningar.

Eftersom du i hypnotiska tillstÄnd mÄr och fungerar optimalt, och lÀr dig lÀttare Àn annars, Àr det naturligt nog önskvÀrt Àr att du lÀr dig gÄ in i dessa sÄ ofta som möjligt, i princip var och nÀr som helst.

Din indre del/ditt undermedvetande hjÀlper dig förÀndra.

Anledningen till att hypnotiska tillstÄnd Àr optimala tillstÄnd Àr för att dina inre delar i dessa Àr mer aktiva Àn vanligt. I vanliga vakna medvetandetillstÄnd producerar dina inre delar i storleksordningen 75% av alla de beteenden du genererar mha dina redskap dvs din kropp inkl dina sinnen, dina tankar, kÀnslor o dina inre bilder. I hypnos producerar dina inre delar i storleksordningen 95%. Inte för att du Àr lat men för att du Àr smart. Du lÄter dina inre delar göra det mesta av jobbet. DÄ fÄr du mer tid över till det du vill.

För mer info om Hypnos se articklar www.psykologgruppen.se/category/hypnos